home help & info 
 
Abonneren Redactie Prikbord Opzoeken

 
Auteursinstructies
Boeken ter recensie
Over Panopticon
Contact
Productiekamer

Inhoud van jaargang 2017 nummer 4

 
Editoriaal
BEYENS, K.
De gevangenis als exportproduct
 
Artikelen
FAVRIL, L. - VANDER LAENEN, F. - AUDENAERT, K.
Psychiatrische morbiditeit bij gedetineerden in Vlaanderen
DE CLERCQ, M. - VANDER LAENEN, F.
Psychiatrische expertises bij internering: de waarborgen in de nieuwe interneringswet zijn welgekomen
 
Rubrieken
 
Opsporing en politie
BOCKSTAELE, M.
Wat met moraliteitsonderzoeken in assisenzaken?
 
Penologie en Victimologie
ROZIE, J. - VANDERMEERSCH, D.
Op zoek naar de optimale straf. De krachtlijnen m.b.t. de bestraffing van het (voorstel van) voorontwerp van nieuw Boek I van het Strafwetboek in kaart gebracht
 
Vervolging, berechting en magistratuur
POTARGENT, L.
HET VERZELFSTANDIGD BEHEER. VAART JUSTITIE EINDELIJK OP DE JUISTE KOERS?
 
Rechtshulp en advocatuur
VERSTREPEN, K. - DE LIEN, J.
Recente ontwikkelingen met betrekking tot de juridische tweedelijnsbijstand in het vreemdelingenrecht
 
Boekbesprekingen
ROBERT, L.
Criminal Recidivism. Explanation, Prediction and Prevention
VANDE WALLE, G.
Horen, zien en spreken. Een onderzoek naar meldgedrag van misstanden door externe omstanders
Maklu-Uitgevers, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, T: +32 (03) 231 29 00, F: +32 (03) 233 26 59, info@maklu.be
Disclaimer