Garant-Uitgevers nodigen u van harte uit op de avondconferentie van

Robert de Hoog, Sandra Stultiens-Houben
 en Ingrid van der Heijden:
Prikkels in de groep
 

Woensdag, 24 oktober 2012, 19.00 uur – 21.00 uur

Het Boekenpodium
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal
(routebeschrijving)


Er zijn kinderen die voortdurend alert zijn op wat er in hun omgeving gebeurt, kinderen die altijd een voorwerp in de hand houden om eraan te voelen, kinderen die bij het horen van harde geluiden uit de groep rennen, kinderen die geregeld aan hun groepsgenootjes ruiken, kinderen die overal op klimmen en geen gevaar lijken te kennen, kinderen die om de haverklap tegen groepsgenoten opbotsen,... Ouders, leerkrachten en begeleiders zijn er zich niet altijd van bewust dat deze gedragingen ontstaan vanuit een voor dit kind bijzondere manier van verwerken van prikkels.

Deze bijzonderheden vragen om een op het individuele kind afgestemde begeleidingsstijl, activiteiten en aangepaste omgeving binnen de groep. Een lastige opgave en een dagelijkse uitdaging, maar noodzakelijk om te voorkomen dat bijzonderheden in de sensorische informatieverwerking de ontwikkeling van kinderen belemmeren.

De sprekers bieden praktische oplossingen, die goed aansluiten bij de prikkelbehoefte van de kinderen en hierdoor passende begeleiding bieden aan de groep.

Welke manieren van prikkelverwerking zijn er en wat doen de zintuigen met informatie? De invloed van omgevingsfactoren en de diverse aspecten die nodig zijn om kinderen in een groep te begeleiden krijgen ruime aandacht. Door een beter begrip van gedrag met sensorische oorzaken ontstaat voor ieder kind een sensorisch waardevolle omgeving.

Robert de Hoog is werkzaam als SI-therapeut / fysiotherapeut. Sandra Stultiens-Houben is autismespecialist / leerkracht. Ingrid van der Heijden is orthopedagoog / gezondheidzorgpsycholoog. Ze werken allen binnen de zorg en het onderwijs aan kinderen.
Samen schreven zij Prikkels in de groep.

Wilt u aanwezig zijn, klik dan hier
of telefoneer naar Garant-Uitgevers: +32 (0)32312900

Deelneming is kosteloos, aanmelding is noodzakelijk

Voor meer informatie over het boek, klik hier.

 Wilt u meer weten over andere conferenties, klik dan hier

Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 – Fax 03-2332659 – info@garant.be
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 Fax 055-5225694 info@garant-uitgevers.nl

Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant Uitgevers.