Maklu Uitgevers

Maklu-Uitgevers nodigen u uit op de middagconferentie

Nu het gouden kalf verdronken is.

Van hebzucht naar altruïsme als hoeksteen voor
een Nieuwe Monetaire Wereldorde

Prof. dr. Koen Byttebier

Donderdag 28 mei 2015
14.30 - 16.30 uur
Het Boekenpodium, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal

Het proces van almaar toenemende liberalisering van de wereldeconomie heeft geleid tot nefaste gevolgen voor de mensheid en onze planeet. Staten, ondernemingen en particulieren blijven hierbij genoodzaakt om hun toevlucht te zoeken in systemen van schuldfinanciering, indachtig de neoliberale mythe dat ‘de onzichtbare hand, die de vrije marktwerking aanstuurt, de problemen waarmee de wereldeconomie wordt geconfronteerd immers ooit wel vanzelf zal oplossen’. Terzelfdertijd wordt in toenemende mate aangestuurd op de afbouw van de sociale beschermingsmodellen van de welvaartstaten.

Het is stilaan overduidelijk dat het neoliberale gedachtegoed heeft gefaald en bovenal vorm heeft gegeven aan een manifest onrechtvaardige wereld. Toch blijven tal van landen en supranationale organisaties, zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie, zonder noemenswaardig debat het pad van het neoliberalisme volgen.


Waarom is de wereldeconomie, zelfs na de zware financiële crisis van 2008, meer dan ooit overgeleverd aan het neoliberale gedachtegoed? En wat is een mogelijk alternatief?

Nooit eerder kwam een oproep tot een radicale hervorming van ons geldwezen uit deze onverwachte juridische hoek.


Spreker:
Koen Byttebier is advocaat en gewoon hoogleraar monetair en financieel recht, alsook handels-, vennootschaps- en insolventierecht aan de Vrije Universiteit Brussel.
Voor Byttebier is het welletjes geweest met het huidige financiële systeem. Als resultaat van twee decennia denkwerk en onderwijs, formuleert hij een prangende oproep tot een daadwerkelijke maatschappelijke verandering, gesteund op een resoluut altruïsme als alternatief voor de heersende waarden van hebzucht en egoïsme.

Plaats:
Maklu/ Het Boekenpodium
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen
vlak bij Centraal Station en Parking Centraal
(routebeschrijving)Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Voor meer informatie over het boek, klik hier.
Maklu-Uitgevers n.v.

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, Tel.: + 32 (3) 231 29 00, Fax: +32 (3) 233 26 59
BTW BE 0412.602.267 - RPR Antwerpen


Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Maklu-Uitgevers.