U wordt van harte uitgenodigd op het

Garant25-Congres: Psychoanalyse op haar breedst.
Van kliniek tot cultuur
Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Garant-Uitgevers
georganiseerd in samenwerking met
Redactie Reeks Psychoanalytisch Actueel
Redactie Reeks Psychoanalyse en Cultuur
Diverse accreditaties aangevraagd


De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen
Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) -
Cammerpoorte (betalend) - Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen Centraal Tram: halte Sint-Andries (tramschema)

Donderdag, 3 december 2015, 09.30 uur – 16.45 uur

Wetenschappelijk advies: Dr. Mark Kinet

De psychoanalyse is niet geëindigd met Freud, net zo min als de fysica gestopt is met Newton. Na ruim een eeuw hebben heel wat belangrijke figuren bijgedragen tot zowel de breedte als de diepte van haar gedachtegoed. De psychoanalytische familie is over de gehele aardbol uitgewaaierd. Actueel heerst grote theoretische diversiteit. Ze vloeit voort uit een toegenomen klinische actieradius zowel qua doelgroep als qua behandeltechnieken, en uit een volgehouden en kritische dialoog met hedendaagse wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Dit congres richt zich tot al wie, vanuit welke discipline ook, belangstelling heeft voor een psychoanalyse niet op haar smalst, maar op haar breedst: een psychoanalyse die voeling houdt met zowel de huidige kliniek als met de wetenschap, samenleving en cultuur van vandaag.


Programma:

09.00 Inloop en registratie

09.30
Psychoanalyse: complex en sexy
Mark Kinet, psychiater en klinisch psychotherapeut, werkt in Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, in Pittem en in zijn psychoanalytische privépraktijk in Sint-Martens-Latem. Hij is gewezen voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie, bestuurslid van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur en hoofdredacteur van de Reeks Psychoanalytisch Actueel.

Wat is vandaag de oorspronkelijke bijdrage van de psychoanalyse als wetenschap van het onbewuste, van het particuliere en van het subject? In een panoramisch overzicht wordt haar specifieke inbreng inzake psychiatrie en psychotherapie helemaal duidelijk, zowel in de kliniek van de spreekkamer als van de cultuur. Welk licht werpt ze op de psychopathologie van het hedendaags leven en hoe verhoudt ze zich tot andere waarheidsgebeurens zoals de kunst? Tot spijt van wie het misschien benijdt, blijkt de complexiteit die ze blootlegt, helemaal niet stoffig maar juist sexy.
Vragen

10.20 Geloven in het onbewuste
Dominiek Hoens, filosoof, doceert filosofie en psychologie van de kunst aan de Arteveldehogeschool in Gent en aan het RITCS – Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound van de Erasmushogeschool in Brussel. Hij is co-hoofdredacteur van ‘S: The Journal of the Jan van Eyck Circle for Lacanian Ideology Critique’.

Uit Freuds hypothese van het onbewuste ontstond de psychoanalyse en tot vandaag staat dit concept centraal in de psychoanalytische theorie en praktijk. Dit onbewuste is niet zozeer een te falsifiëren hypothese maar lijkt een hoogst onwetenschappelijk ‘geloof’, dat toelaat zich in het eigen probleem geïmpliceerd te weten. Dit geloof wordt nader bekeken, een korte excursie wordt gemaakt naar Lacans 'subject van het onbewuste’ en er wordt geargumenteerd dat psychoanalyse ook in onze tijd even onverdedigbaar als nodig is.
Vragen

11.10 Pauze

11.30 Psychoanalyse en wetenschap: een paar apart
Wouter Gomperts, doctor in de psychologie en psychoanalyticus, is verbonden aan de Programmagroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam en hij voert een eigen praktijk in Amsterdam. Hij is ook opleider van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse en lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

In de maatschappelijke discussie over psychoanalyse speelt wetenschappelijk bewezen werkzaamheid een grote rol. Sommige psychoanalytici bagatelliseren en devalueren het belang van onderzoek, want het gaat voorbij aan de complexiteit en genuanceerdheid van de psychoanalyse. Anderen klampen juist vast aan de strengst mogelijke onderzoeksmethode. De aanname is dan: hoe harder het onderzoek, des te groter de maatschappelijke overtuigingskracht. Is er ook een meer autonome houding mogelijk?
Vragen


12.20 Wandellunch

13.20 Psychoanalyse, neurowetenschap en evolutie
Ariane Bazan, doctor in de biologie en in de psychologie, doceert klinische psychologie aan de Université Libre de Bruxelles en is psychoanalytica in een privépraktijk in Brussel. Zij is hoofdredacteur van ‘Frontiers in psychoanalysis en neuropsychoanalysis’ .
Zijn de hersenen de graal van de 21e eeuw en vinden we in de laatste doorlichte neuronen tenslotte het mysterie van de menselijke ziel? Of is het juist het perspectief van haar falen dat de neurowetenschap zo beloftevol maakt? Met haar gigantische overvloed aan gegevens is er inderdaad dringend behoefte aan een theorie met een perspectief op het lichaam dan wel vanuit het lichaam. Hier krijgt de psychoanalyse een plaats en wel met twee sleutelconcepten: de betekenaar en het genot.
Vragen

14.10 Psychoanalyse en trauma
Nelleke Nicolaj, psychiater, psychoanalyticus en psychotherapeut, is zelfstandig gevestigd in Rotterdam. Ze is ook opleider en supervisor. Daarnaast is zij redacteur van het Tijdschrift voor Psychoanalyse.
Onder invloed van geheugenonderzoek, neurobiologische bevindingen en nieuwe theorie is de therapie bij trauma sterk veranderd. Toch blijken oude begrippen in een nieuw jasje terug te komen, zoals de Nachträglichkeit, Ferenczi's opvattingen over de primaire splijting en de herhaling in de overdracht en tegenoverdracht. Wat is nieuw, wat is goed en wat is oud? Hoe kan de psychoanalytische praktijk omgaan met een traumabegrip dat niet te breed of weinigzeggend is, maar de kern pakt?
Vragen

15.00 Pauze

15.20 Van overdracht en tegenoverdracht naar enscenering
Sylvia Janson, psychoanalytica, klinisch psycholoog en psychotherapeut, geeft leertherapie en supervisie. Zij heeft een praktijk voor psychoanalyse en psychotherapie in Leeuwarden. Daarnaast is zij gastdocent aan de Opleiding van GZ-psychologen en psychotherapeuten in Groningen.
In een psychoanalyse is er sprake van onbewuste communicatie waarbij de patiënt een innerlijk scenario actualiseert in de relatie met de analyticus. Aan deze enscenering draagt ook de analyticus onbedoeld een steentje bij. Aan de hand van een klinisch vignet wordt uiteengezet hoe de analyticus zich via eigen gevoelens bewust kan worden van wat zich afspeelt. Overdracht en tegenoverdracht zijn dan niet langer obstakels maar vormen juist een waardevolle ingang om de innerlijke objectwereld van een patiënt te begrijpen.
Vragen

16.10 Garant25-borrel

16.45 Einde


Deelnemingsbijdrage: € 95,- incl. 21% btw
(Garant-vormingsattest,
syllabus, koffie en fris, broodjeslunch, fruit)

Om in te schrijven:
klik hier
Voor informatie over andere Garant-congressen:
klik hier
Meer over de Reeks Psychoanalytisch Actueel? Klik hier
Meer over de Reeks Psychoanalyse en cultuur? Klik hier


Met vriendelijk verzoek deze uitnodiging ook te zenden aan geïnteresseerde collega’s.
logo Garant Uitgevers nv
Garant-Uitgevers n.v.
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, Tel.: + 32 (0)3 231 29 00, Fax: +32 (0)3 233 26 59
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn, Tel.: +31 (0)55 522 06 25, Fax: +31 (0)55 522 56 94
BTW BE 440.180.357 - RPR Antwerpen 276139