home help & info 
 
Abonneren Redactie Prikbord Opzoeken

 
Auteursinstructies
Boeken ter recensie
Over Panopticon
Contact
Productiekamer

Lijst van ter recensie aangeboden boeken.

14/05/13
Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
Kruisbergen, E.W., van de Bunt, H.G., Kleemans, E.R. e.a.
Boom Lemma (2013)

14/05/13
Rechtsbijstand bij politieverhoor
Verhoeven, W.-J. & Stevens, L.
Boom Lemma (2013)

13/06/13
De handhaving van discriminatiewetgeving in de politiepraktijk
Grijsen, C.
Boom Lemma (2013)

28/06/13
Getting By or Getting Rich? The Formal, Informal and Criminal Economy in a Globalized World
Saitta, P., Shapland, J. & Verhage, A. (eds.)
Boom Lemma (2013)

08/07/13
Cybercrime and the police
Stol, W.P. & Jansen, J. (eds)
Eleven International (2013)

12/08/13
Serieplegers: Kenmerken, achtergronden en opsporing
Van Wijk, A. & van Leiden, I. (eds.)
Boom Lemma

12/08/13
Centralizing Forces? Comparative Perspectives on Contemporary Police Reform in Northern and Western Europe
Fyfe, N.R., Terpstra, J. & Tops, P. (eds.)
Eleven International

02/10/13
DNA-rapporten. Makkelijker kunnen we het niet maken, begrijpelijker wel
Malsch, M., Taverne, M.D., Elffers, H., de Keijser, J.W. & Kranendonk, P.R.
Boom Lemma (2013)

02/10/13
De draagbare Van Reenen
Meershoek, G. & Hoogenboom, B. (eds.)
Boom Lemma (2013)

09/10/13
Multicultureel politiewerk
Kleijer-Kool, Lianne
Boom Lemma (2013)

09/10/13
De groepsleider als evenwichtskunstenaar. Het dagelijks werk op de leefgroep in een justitiële jeugdinrichting
Hanrath, Joep
Boom Lemma (2013)

09/10/13
Veelzijdige gedachten. Liber amicorum prof.dr. Chrisje Brants
Kelk, C., Koenraadt, F. & Siegel, D. (eds.)
Boom Lemma (2013)

06/11/13
Who patrols the streets?
Terpstra, J., van Stokkom, B. & Spreeuwers, R.
Eleven International (2013)

06/11/13
Contested police systems
van Sluis, A., Cachet, L., Jochoms, T., Ringeling, A. en Sey, A. (eds)
Eleven International (2013)

06/11/13
Vuile olie. Onrechtmatig verwerken en mengen van olieproducten als vormen van milieucriminaliteit
Spapens, T., Bruisma, M., an Hout, L. en de Jong, J.
Boom Lemma (2013)

06/11/13
De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht
Verhelst, S.
Intersentia (2013)

06/11/13
Tegenspraak in het vooronderzoek
Decaigny, T.
Intersentia (2013)

02/12/13
Van bejegening tot vertrek. Een onderzoek naar de werking van vreemdelingenbewaring
B. van Alphen, T. Molleman, A. Leerkes en J. van Hoek
Boom Lemma (2013)

02/12/13
Criminologie en strafrecht
M. Boone en Brants, C. (eds.)
Boom Lemma (2013)

02/12/13
Ongewoon moeilijk. Jeugdige delinquenten met een LVB als (voortdurende) bron van zorg
Kaal,H.
Boom Lemma (2013)

02/12/13
Veelplegers: specialisten of niet?
Tollenaar, N. en Van derLaan, A.M.
Boom Lemma (2013)

02/12/13
Criminaliteit tegen bedrijven in Nederland. Fenomeen- en beleidsanalyse
Rovers, B. en Jans, M.
Boom Lemma (2013)

16/12/13
Liaison Officers: Essential Actors in Transnational Policing
den Boer, M. en Block, L. (eds.)
Eleven International Publishing (2013)

18/12/13
Handboek uitleveringsrecht
Dewulf, Steven
Intersentia

15/01/14
Living on the hyphen. De meerwaarde van een meervoudig perspectief
Brants, C.
Boom Lemma (2013)

15/01/14
Amicus Curiae. Liber Amicorum Marc De Swaef
Deruyck, F., Goethals, E., Huybrechts, L., Leclercq, J.-F., Rozie, J., Rozie, M., Traest, P., Verstraeten, R. (eds.)
Intersentia (2013)

15/01/14
Handboek correctioneel procesrecht
De Wolf, D.
Intersentia (2013)

07/03/14
Gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose 'multi-probleem' gezinnen
Verhallen, Tessa
Boom Lemma (2013)

07/03/14
Cybercrime en de politie
Stol, W. Ph. en Jansen, J. (eds)
Boom Lemma (2013)

07/03/14
De kleuren van de kameleon. Een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten
Janssen, J.
Boom Lemma (2013)

30/04/14
Europees belastingrecht (BoomBasics Fiscaal)
Korving, J.J.A.M.
Boom Fiscale Uitgevers (2011)

30/04/14
Rechtspleging: Civiel en Bestuur 2012. Ontwikkelingen en samenhangen
de Heer-de Lange, N.E., Diephuis, B.J. en Eshuis, R.J.J. (eds.)
Boom Lemma (2013)

30/04/14
The effective youth court. Juvenile justice procedures in Europe
Rap, S. & Weijers, I.
Eleven International (2014)

30/04/14
Kennis in de frontlijn. Ervaringen met praktijkonderzoek in de politie
Tops, P., Sprenger, C. en Kop, N.
Boom Lemma (2013)

30/04/14
Evaluatie Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
Helsloot, I., Schmidt, A., Tholen, B., de Vries, D., Grütters, C. & de Vries, M.
Boom Lemma (2014)

16/05/14
Cassatie in strafzaken
Van Eeckhoutte, W. en Ghysels, J. (eds.)
Intersentia (2014)

22/12/14
De derde weg: een pleidooi voor een evenwichtig cannabisbeleid
Fijnaut, C. en De Ruyver, B.
Intersentia / Boom Juridische uitgevers (2014)

22/12/14
Anticipating criminal behaviour: using the narrative in crime-related data
de Kock, P.A.M.G.
Wolf Legal Publishers (2014)

22/12/14
Preventie morgen: Bouwstenen voor een goede praktijk
Burssens, D., Goris, P., Melis, B. & Vettenburg, N. (eds.)
Garant (2014)

22/12/14
Het Openbaar Ministerie verandert
De Meijer, M.E., Simmelink, J.B.H.M. & Van Daele, D.
Wolf Legal Publishers (2014)

22/12/14
Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen: Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België?
Maesschalck, J., Parmentier, S., Van Daele, D., Debacker, J. & Mergaerts, L. (eds.)
Universitaire Pers Leuven (2014)

12/06/15
Na rijp beraad. Liber Amicorum Michel Rozie
Rozie, J., Deruyck, F., Huybrechts, L. & Van Volsem, F. (eds.)
Intersentia (2014)

12/06/15
Fysiek interpersoonlijk geweld
De Herdt, J.
Intersentia (2014)

12/06/15
Crime, justice et lieux communs: une introduction à la criminologie
Adam, C., Cauchie, J.-F., Devresse, M.-S., Digneffe, F. & Kaminski, D.
Larcier (2014)

12/06/15
Howardreizen. De rol van de gevangenis in Europa
Vander Beken, T.
Maklu (2015)

04/03/17
Vijftig jaar jeugdhulp in Jongerencentrum Cidar
Karel De Vos
Garant

04/03/17
Institutionalisering van een pedagogische paradox
Karel De Vos
Garant

Maklu-Uitgevers, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, T: +32 (03) 231 29 00, F: +32 (03) 233 26 59, info@maklu.be
Disclaimer