PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


J. Velaers
De Grondwet en de raad van state, afdeling wetgeving
ISBN: 9789062157020
Number of pages: 1034
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 122,71
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:

am i pregnant quiz early

am i pregnant or sick quiz purpledevilproductions.com
Op 21 september 1948 bracht de Raad van State, afdeling Wetgeving, zijn eerste advies uit. In dit boek onderzoekt de auteur een belangrijk deel van de legisprudentie van de Raad: m.n. de adviezen over grondwettelijke aangelegenheden, gepubliceerd in de Parlementaire Stukken van de wetgevende vergaderingen, zowel van de federale staat, als van de gemeenschappen en gewesten. De eerste bedoeling van de auteur is de rijke, en nog grotendeels onontgonnen, juridische goudmijn, die de legisprudentie van de Raad is, te ontsluiten voor een ruimer publiek. Het boek is opgevat als een artikelsgewijze commentaar op de Grondwet, de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de internationale verdragen inzake mensenrechten. 1950 adviezen over de meest uiteenlopende constitutionele kwesties worden belicht. Een uitgebreid zaakregister maakt de lezer wegwijs in dit omvangrijk boek. Steeds meer wordt erkend dat het grondwettelijk recht, in de ruime zin, elke rechtstak doordringt. De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving gaat dan ook niet alleen over vele actuele constitutionele kwesties, doch ook over de grondslagen en de basisbeginselen van het recht. Ook de arresten van het Arbitragehof komen sterk aan bod. De auteur onderzoekt immers in welke mate de jurisprudentie van het Hof afwijkt van de legisprudentie van de Raad. De reactie van de regeringen en parlementen op de adviezen van de Raad worden eveneens onderzocht. Heeft de Raad werkelijk invloed op de constitutionele ontwikkelingen? Worden zijn adviezen gevolgd? Houden de wetgevers er soms andere inzichten op na? Het zijn vragen die een licht kunnen werpen op de verhouding tussen Grondwet en politiek.

About the contents:
De adviesbevoegdheid van de Raad van State in grondwettelijke aangelegenheden, in historisch perspectief Een artikelsgewijze commentaar over de Grondwet, de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de verdragen inzake mensenrechten, aan de hand van de adviezen van de Raad van State, afdeling wetgeving, in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof De rol van het Overlegcomité bij de voorkoming van bevoegdheidsconflicten Besluiten Lijsten van de vermelde adviezen Bibliografie Zaakregister