PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Astrid Clabots
Heibel in het appartementsgebouw - 3de herziene uitgave
ISBN: 9789046609583
Number of pages: 178
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 30,00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
We leven steeds dichter bij mekaar. Er worden nog steeds bijkomend appartementsgebouwen opgericht. Ook kiezen we voor nieuwe woonvormen waarbij mensen zelfs voorzieningen gaan delen binnen het gebouw. Dat vraagt goede afspraken tussen bewoners en mede-eigenaren. Zo moet er in de eerste plaats eensgezindheid nagestreefd worden over het beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Zeker in tijden waar heel wat verouderde gebouwen aan een grondige renovatiebeurt toe zijn, maar ook voor nieuwe gebouwen waar zich een gedegen onderhoud om te verregaande slijtage en waardevermindering te vermijden voor de toekomst opdringt. Wanneer het samenleven of samen beheren niet soepel verlopen, kan dat tot conflicten leiden die de sfeer in het appartementsgebouw of tussen de actoren gelast met het beheer danig kunnen verzuren. Procedures inzake appartementsmede-eigendom zijn dan ook talrijk, maar vandaag de dag wordt ook gedacht aan de oplossingsgerichte aanpak via bemiddeling.

Dit boek, dat aan zijn derde druk toe is, is in eerste instantie geschreven om conflicten in de kiem te smoren. Het opzet is om alle betrokken mede-eigenaren oplossingen te bieden voor concrete discussies of patstellingen. Een vlotte interne conflictregeling kan immers een tijdrovend en vaak kostelijk rechtsgeding doen voorkomen. Mocht een geschil toch bij de rechter belanden, dan kan het boek als leidraad dienen bij het opvolgen van een aan de gang zijnde procedure. Het boek sluit af met handige modellen voor de praktijk.

About the author(s):
Astrid Clabots is advocaat maar ook erkend bemiddelaar. Het vastgoedrecht behoort tot haar specialisaties, waarbij bijzondere focus wordt gelegd op het appartemensrecht. Zij doceert onder meer aan vastgoedprofessionals en is een veelgevraagd spreker.