PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


M. Bockstaele & P. Ponsaers (Red.)
Evoluties in verhoortechnieken (Reeks Politiestudies, nr. 5)
ISBN: 9789046605813
Number of pages: 368
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 65,00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:

Hoewel verhoren al eeuwenlang worden afgenomen, is de wetenschappelijke aandacht voor deze belangrijke politietaak in België relatief recent. Ook in de politieopleidingen vóór het jaar 2000 werden ‘verhoortechnieken’ niet of nauwelijks aangeleerd.

Het afgelopen decennium werd een enorme inhaalbeweging ondernomen, waardoor België thans internationaal gezien bij de kopgroep behoort wat de toepassing van verhoortechnieken betreft. De vereiste van kwaliteitsvolle ondervragingen heeft door de invoering van de ‘Salduzwet’ bovendien een sterke praktische stimulans gekregen.

Verhoortechnieken zijn geen exacte wetenschap en door hun diversiteit bovendien voortdurend in evolutie. Op tal van deelfacetten wordt verder wetenschappelijk onderzoek gevoerd. Dit boek geeft de laatste stand van zaken over verschillende facetten van het verhoor en stelt verhoorders in staat hun technieken aan te scherpen. Het geeft nieuwe wetenschappelijke onderzoeksuitkomsten die nooit eerder werden gepubliceerd, en die in grote mate de zienswijzen toetsten van praktijkmensen zoals politieambtenaren, advocaten en magistraten.

About the contents:
Inhoudsopgave

Meer info over Reeks Politiestudies

Meer info over de Reeks Veiligheidsstudies


About the author(s):
Paul Ponsaers schonk met het onderzoek ‘De ondervraging. Analyse van een politietechniek’ in 2001 voor het eerst in België uitgebreide wetenschappelijke aandacht aan deze materie.

Onder impuls van Marc Bockstaele zijn thans alle opleidingsteksten verhoortechnieken nationaal geharmoniseerd voor alle politiescholen. Deze cursusteksten zijn een extract van zijn boek 'Leugens en hun detectie’ en het tweedelige ‘Handboek verhoren’ die in de reeks Politie Praktijk Boeken bij Maklu verschenen.

Samen met Elke Devroe stonden zij in voor de redactie van het referentiewerk ‘Salduz - bijstand van advocaten bij verhoren’ dat eerder verscheen in de reeks Politiestudies.