PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Anne Groenen
Stalking. Risicofactoren voor fysiek geweld
ISBN: 9789046600757
Number of pages: 252
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 47,00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Stalkingincidenten beoordelen is geen sinecure. Vaak zijn slachtoffers bang dat de stalker hen fysiek zal aanvallen. In een aantal gevallen gebeurt dat ook effectief. Politiemensen, hulpverleners en magistraten worden dagelijks geconfronteerd met prangende vragen zoals: “Over welk misdrijf gaat het hier eigenlijk?”, “Loopt het slachtoffer effectief een risico op geweld door de verdachte?”, “Welke elementen spelen een rol bij een escalatie in fysiek geweld?”, enz.

In dit boek wordt stalking in België voor het eerst wetenschappelijk onderzocht. Meer bepaald worden de risicofactoren voor fysiek geweld in kaart gebracht op basis van beschikbare politie-informatie. Eerst wordt het fenomeen stalking grondig beschreven. Achtereenvolgens komen de ontstaansgeschiedenis, de strafbaarstelling en de kenmerken van stalking aan bod. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de slachtoffers en de daders van stalking. In principe kan iedereen slachtoffer worden van stalking. Ook stalkers worden getypeerd door diversiteit. Doorheen verschillende onderzoeken tekenen zich echter enkele tendensen af die nuttig kunnen zijn in functie van het ontwikkelen van een gepaste interventiestrategie. Daarna wordt dieper ingegaan op elementen die mogelijk gerelateerd zijn met fysiek geweld bij stalking. Een analyse van parketdossiers en een test bij politiemensen resulteerde in een risicofactorenmodel dat perspectieven biedt voor de praktijk.

About the contents:
Hoofdstuk 1: Strafbaarstelling en gedragswetenschappelijke definities van stalking
1.1. Proces van strafbaarstelling
1.2. Relevante criteria bij strafbaarstelling
1.3. Gedragswetenschappelijke definities van stalking

Hoofdstuk 2: Prevalentie en kenmerken van slachtoffers en daders van stalking
2.1. Prevalentie van stalking
2.2. Kenmerken van slachtoffers
2.3. Kenmerken van daders

Hoofdstuk 3: Risicofactoren van fysiek geweld
3.1. Definiëring van geweld
3.2. Predictieonderzoek
3.3. Risicofactoren van geweld bij stalking

Hoofdstuk 4: Onderzoeksopzet
4.1. Opbouw van het onderzoek
4.2. Data-analyse

Hoofdstuk 5: Onderzoeksresultaten
5.1. Kenmerken van de parketdossiers
5.2. Kenmerken van de slachtoffers
5.3. Kenmerken van de verdachten
5.4. Risicofactorenanalyse

Hoofdstuk 6: Eerste test van het risicofactorenmodel in de politiepraktijk
6.1. Opzet
6.2. Resultaten

Hoofdstuk 7: Discussie
7.1. Kenmerken van het fenomeen stalking
7.2. Kenmerken van de slachtoffers
7.3. Kenmerken van de verdachten
7.4. Kenmerken van het fenomeen geweld bij stalking


About the author(s):
Anne Groenen is doctor in de criminologische wetenschappen. Zij heeft jarenlange ervaring bij de politie als criminaliteitsanalyst en beleidsadviseur. In het verleden heeft zij onder meer gewerkt als wetenschappelijk medewerker in onderzoeken naar steaming en de afhandeling van jeugddelinquentie. Sinds 2003 is zij verbonden aan het vak onderzoeksmethoden in de criminologische wetenschappen aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Afdeling Strafrecht, strafvordering en criminologie van de K.U.Leuven.

Verder is ze lid van de Modena Group on Stalking, de indicatiecommissie van het Basta alarmeringsproject in Leuven, de Denktank inzake intrafamiliaal geweld van de provincie Limburg en participeert ze in talrijke projecten in het domein van intrafamiliaal geweld en stalking.