PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Christiane Stallaert.
Naar eigen beeld en gelijkenis. Ras, religie, volk in nazi-Duitsland en het inquisitoriale Spanje.
ISBN: 9789044136623
Number of pages: 206
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 22,00
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
In een wereld van groeiende mobiliteit en diversiteit staat de sociale cohesie onder druk. Dit boek schetst een indringend beeld van de excessen waartoe het streven naar een homogene natiestaat kan leiden. In Europese context en ook op wereldvlak staan het nazisme en de Spaanse Inquisitie symbool voor een beleid waarbij ras en religie de absolute leidraad zijn geweest van het proces van natievorming. De confrontatie tussen beide gevalstudies – met de historische ijkpunten 1492 en 1942 als elkaars spiegelbeeld – onthult de specifieke kenmerken van een discours, mens- en maatschappijbeeld waarin geen plaats is voor etnische, culturele of ideologische diversiteit.

Ras, religie, volk zijn de sleutelbegrippen van de analyse. Wat gebeurt er wanneer een volk, zoals Narcissus, verliefd is op zijn eigenbeeld? Wat gebeurt er wanneer het beleid erop gericht is de hele natie te kneden naar het beeld en gelijkenis van het eigen volk?

De mechanismen die het boek analyseert, zijn tijdloos en herkenbaar in hedendaagse situaties van politiek geweld.

About the author(s):
Christiane Stallaert is hispaniste en antropologe. Zij is hoogleraar Spaanse en Latijns-Amerikaanse Studies en Interculturele Communicatie aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek is gericht op processen van etniciteit, nationalisme en interculturaliteit. Een eerdere versie van dit boek verscheen in het Spaans met als titel Ni una gota de sangre impura. La España inquisitorial y la Alemania nazi cara a cara (2006).