PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


L. Strobbe
Tonaal gereedschap voor klavierspelers
ISBN: 9789044131406
Number of pages: 203
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 56,50
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:

Het muziekonderwijs is volop in beweging. Artistieke tendensen en wetenschappelijke inzichten verbreden onze kijk op muzikaliteit. Heeft het traditionele repertoire daarin nog een plaats? Natuurlijk. Oude inzichten en vaardigheden gooi je niet zomaar overboord.

Recent musicologisch onderzoek werpt een ander licht op de manier waarop musici van barok tot laat negentiende eeuw vaardig werden met muziek. Musica, Impulscentrum voor Muziek zag principiële overeenkomsten tussen de oude partimento-praktijk en eigentijdse benaderingen in jazz en pop. Resultaat werd Tonaal Gereedschap/Tonal Tools, een inspiratieboek en app (Android + iOs) die het oude met het nieuwe verbindt. Negen ‘componenti’ reiken sleutels aan voor een meer auditieve en creatief-inzichtelijke benadering van tonale muziek vanaf het begin.

Tonaal Gereedschap is toepasbaar op elk tonaal idioom en verbindt het repertoire van barok tot romantiek, jazz en pop met improvisatie en compositie. Verwacht geen strakke methodiek. Ieder kan TG op eigen tempo en vanuit eigen inzicht verweven met bestaande didactiek. Reken op een betere integratie van muzikaal inzicht en vaardigheid, een meer betrouwbaar geheugen en vlotter prima vista-spel. Tel daar bij een uitgebreide en parate muzikale fantasie, meer expressie en speelplezier.

TG opent nieuwe artistieke en (auto)didactische perspectieven, en kan de bestaande professionele expertise gevoelig uitbreiden.

Met de reeks CONNECT richt Musica, Impulscentrum voor Muziek zich naar het muziekonderwijs. Doel is het leggen van verbindingen tussen vroeger en nu, praktijk en theorie, creativiteit en vaardigheid, evenals het delen van expertise. Een artistieke benadering van muzikale ontwikkeling staat centraal. De reeks speelt in op actuele noden en biedt originele, consistente en werkbare oplossingen.

About the contents:
Inhoudsopgave
Voorwoord

About the author(s):
Lieven Strobbe is leraar orgel en creatief klavier aan LUCA School of Arts te Leuven en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woordkunst te Ekeren.