PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


C. aan de Stegge & C. van Tilburg (Red.)
Helpen en niet schaden. Uit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorg. (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 1)
ISBN: 9789044130348
Number of pages: 212
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 28,30
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:

Dit themacahier bundelt verhalen over invloedrijke personen, gebeurtenissen, thema’s of ontwikkelingen uit de geschiedenis van verpleegkunde dan wel medische zorg in Nederland en België. Deels zijn de teksten door de vaste redactie van Geschiedenis der Geneeskunde en Gezondheidszorg vergaard, deels zijn ze op verzoek van gastredacteur Cecile aan de Stegge speciaal voor dit cahier geschreven. Door de bloemlezing wordt kostbare kennis over verpleegkunde en verpleegkundigen geboekstaafd, bewaard en doorgegeven.

Thema’s die aan de orde komen, zijn: het optreden van verpleegkundigen in tijden van oorlog, mannelijke verpleegkundigen en de opbouw van de Nederlandse ambulancehulpverlening, de ontwikkeling op het gebied van de verpleegkundige opleidingen, kwaliteitsbeleid in relatie tot de verpleegkunde en ziekenhuispsychiatrie vanuit het perspectief van verpleegkundigen. Het boek bevat ook een relaas over de eeuwenlange spanning tussen de ideeën die artsen koesteren over verpleegkunde versus de handelingen die emanciperende verpleegkundigen in werkelijkheid stellen.


>> Intekenen op de reeks (20% korting op dit en alle toekomstige delen)


About the contents:
Inhoudsopgave
Inleiding

Op dl.garant-uitgevers.eu staat informatie over de diverse musea en andere plaatsen waar u meer over de medische dan wel verpleegkundige geschiedenis kunt vinden. Met de persoonlijke code in het boek kunt u op deze website inloggen om de informatie te bekijken of te downloaden.

About the author(s):

Gastredacteur Cecile aan de Stegge, psychiatrisch verpleegkundige, filosofe en gepromoveerd in de geschiedenis, is docent-onderzoeker bij het Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Ook is zij voorzitter van de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit in Amersfoort.
Cornelis van Tilburg, classicus, is verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde onder meer over verkeer in het Romeinse Rijk en bereidt een proefschrift voor over stadshygiëne en infrastructuur in de Grieks-Romeinse wereld. Hij is redactielid van Cahiers Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg.