PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


F. Meijers (Red.)
Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding
ISBN: 9789044129137
Number of pages: 295
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 32,90
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:

Veel mensen ervaren een tekort aan richting en identiteit. Zij snakken naar informatie over hoe ze hun (levens)loopbaan het beste kunnen vormgeven. Maar ze weten vervolgens niet wat te doen met deze informatie omdat ze geen verhaal hebben over hun eigen leven dat verleden, heden en toekomst op een zinvolle wijze met elkaar verbindt.

Tegelijkertijd wordt allerwege van hen verwacht dat ze een dergelijk verhaal wel paraat hebben. Zelfsturing is het parool, zowel in het onderwijs (‘eigen verantwoordelijkheid’), op de arbeidsmarkt (‘employability’) als in de samenleving (‘burgerschap’).

Het verhaal dat zelfsturing mogelijk maakt, ontstaat echter niet vanzelf. Het wordt gaandeweg geschreven in een dialoog die zich niet alleen afspeelt tussen maar ook binnen mensen.

In deze bundel gaan 22 auteurs vanuit diverse gezichtspunten in op vragen als:
 • Hoe ziet een goede (loopbaan)dialoog er uit?
 • Waarom vinden docenten het vaak moeilijk met hun studenten over hun loopbaan te praten?
 • Welke situaties bevorderen een dialoog?


 • Behalve kritische analyses van de bestaande praktijk bieden de auteurs ook methodische handreikingen voor het voeren van goede (loopbaan)dialogen. Het boek geeft de laatste stand van zaken wat betreft de theorie over, het onderzoek naar en de praktijk van moderne loopbaanbegeleiding.

  About the contents:
  Inhoudsopgave

  About the author(s):
  Frans Meijers is lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool en directeur van Meijers Onderzoek & Advies.