PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


L. Anckaert (Red.)
Kunsteducatieve vormingsprocessen. Op basis van een casestudy van het programma 'Muzische klassen' van de kunsteducatieve organisatie 'De Veerman' (De Veerman Bibliotheek, nr. 2)
ISBN: 9789044121247
Number of pages: 71
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 12,60
Publisher : Garant Uitgevers nv
9789044121247.jpg
Print-version   Order

About the book:
Kunsteducatie lijkt meer dan andere vakken gevoelig te zijn voor de contemporaine waarden, normen en esthetische idealen. De invulling ervan onderging in de loop van de geschiedenis dan ook een aantal veranderingen.
Hoe staat het met muzische vorming van-daag? Zoals in andere vakken wordt ook hier de kaart van de communicatieve vaardigheid en de kritische reflectie getrokken. Dit blijkt uit een studie van de Muzische Klassen, een lessenprogramma van De Veer-man. De auteur analyseert dit project tegen de achtergrond van de theorie en de evoluties binnen kunsteducatief handelen. Het is me-teen ook een aanleiding om te wijzen op het gevaar van een eenzijdige focus op strategisch handelen, door kunsteducatieve activiteiten te willen legitimeren op basis van aanwijsbare en meetbare criteria. Tot slot is er de proef op de som: Biedt Muzische Klas-sen een antwoord op de behoeften in het onderwijs en de culturele sector? Wie een kijk wil krijgen op muzische vorming en kunsteducatie in schools verband, vindt in dit boek een gedegen en onderbouwde partner, met concrete tips voor de praktijk.

About the contents:
Historiek — Leefwereld versus systeem — Emancipatie versus beheersing — De Veer-man — Muzische klassen — Reflectie.

About the author(s):
Lieselot Anckaert is medewerker bij het erfgoededucatieproject Villa Futura van Volks-kunde Vlaanderen.