PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


E. Roosens & L. Van de Walle
Geel revisited. After centuries of mental rehabilitation (met DVD)
ISBN: 9789044120752
Number of pages: 129
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 29,00
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel staat bekend om zijn geïntegreerde psychiatrische zorg. Mensen met psychiatrische problemen wordt hulp geboden, zonder dat ze het contact met de maatschappij hoeven te verliezen. Integendeel, een uniek systeem van pleegouderschap zorgt ervoor dat zij intussen deelnemen aan het dagdagelijkse leven in een stad en niet meer dan strikt noodzakelijk in een uitzonderingspositie belanden. Deze benadering staat in schril contrast met andere vormen van psychiatrische zorg. De ‘kwestie Geel’ wekte dan ook wereldwijd interesse en zelfs controverse op.
Geel revisited biedt een uniek portret van de instelling, haar 700 jaar oude geschiedenis, haar hulpverleners en haar patiënten. 25 jaar geleden maakte antropoloog Eugeen Roosens een indringende studie van OPZ Geel. Vandaag keert hij terug en observeert opnieuw, nu samen met Lieve Vandewalle, huidig manager van het rehabilitatieprogramma. Wat is er de afgelopen 25 jaar veranderd, waarin schuilt het blijvende succes? Het boek begint met een excursie naar de begindagen van de psychiatrische zorg in Geel en volgt de expansie en evolutie tot vandaag. Een tweede hoofdstuk beschrijft de recente ontwikkelingen en de strategieën voor de toekomst. Door de integratie van zorg in de samenleving deint het OPZ immers mee op veranderingen in de maatschappij en het sociale weefsel. Constante koerswijziging is daarom noodzakelijk. Een derde hoofdstuk laat de lezer binnenkijken in de dagelijkse organisatie van het OPZ. Hoe worden pleeggezinnen geselecteerd en hoe wordt bepaald welke patiënt waar een thuis vindt? Welke afspraken, rechten en plichten moeten worden nagevolgd en wat is het draaiboek wanneer er wat dreigt fout te lopen?
Het zwaartepunt van het boek ligt echter in de twee laatste hoofdstukken. In 19 portretten wordt een realistisch en gedocumenteerd beeld geschetst van het leven in een pleeggezin vandaag. De lezer maakt kennis met de patiënten en hun pleegfamilie, elk met hun uniek verhaal. Tot slot worden hun bevindingen samengebracht tot wat men het profiel van de Geeltraditie zou kunnen noemen.
Dit boek richt zich tot iedereen die op een andere manier over psychiatrische zorg wil denken.

Twenty-five years after his first publication on this topic, anthropologist Roosens and Van de Walle, manager of the rehabilitation unit, ‘revisited’ Geel.The book starts with a historical overview and zooms in on the famous “Gheel Question”. Subsequently, it dwells on the changes that have occurred in the system over the last 25 years and explains how the psychiatric foster care programme is run on a day-to-day basis.

What sets the book apart is that it draws a well-documented, realistic and graphic picture of life in a foster family at the onset of the 21st century. According to Dr Sacks, the cases presented “provide a definitive rebuttal of the notion of mental illness as a remorselessly advancing and deteriorating condition and shows how, if there can be an effective integration into family and community life (and, behind this, a safety net of hospital care, professionals, and medication where warranted), even those who would seem to be incurably afflicted can, potentially, live full, dignified, loved and secure lives.”

Last but not least, throughout the book psychiatric foster care is situated within the larger framework of community care. Basically, the book tries to establish the past and future potential of psychiatric foster care as a form of balanced community care and aims at highlighting the value of fostering for the mentally ill with enduring psychiatric disabilities.


About the contents:
Foreword by Oliver Sacks, M.D. - Short history of psychiatric foster care in Geel – Recent developments and strategy for the future – The organization as it is today – Case studies – The Geel tradition (Relationship between the guest and his family - Relationship between the guest and the community: Social integration in a broader social context) – Geel’s own brand of organically grown rehabilitation.

Table of contents

Op de bijgevoegde dvd staat de film Geel van Arnout Hauben, een productie van Woestijnvis.

About the author(s):
Eugeen Roosens is emeritus hoogleraar in de antropologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Université Catholique de Louvain. Hij was gasthoogleraar in de Verenigde Staten, Canada en Japan. Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam. Lieve Van de Walle, linguïste, doctoreerde aan de Universiteit Antwerpen. Zij is manager van het Rehabilitatieprogramma in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel.