PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nlLexicon van de Jeugdliteratuur - Abonnement 2017 (ISSN 2507-1939)
ISBN: 9781162177625
Number of pages: 250
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 96,75
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:

Lexicon van de Jeugdliteratuur beoogt doorlopend informatie te verschaffen over auteurs (modern en klassiek, uit binnen- en buitenland), illustratoren en algemene onderwerpen, zoals fictie, genres, beoordeling, strips, etc.
Het tijdschrift is bedoeld voor ieder die uit hoofde van zijn beroep op de hoogte moet of wenst te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied, maar is ook leesbaar voor belangstellenden, omdat relatief weinig voorkennis voorondersteld wordt.
De meest relevante informatie is opgenomen; daarnaast wordt ruim verwezen naar literatuur over het onderwerp en is het tijdschrift rijkelijk geïllustreerd.

Lexicon van de Jeugdliteratuur verscheen sinds februari 1983 als losbladig werk.
Na sabatjaren 2015 en 2016, verschijnt het vanaf februari 2017 bij Garant-Uitgevers in ‘zelfstandige afleveringen’ die voor bezitters van het oorspronkelijke losbladige hoofdwerk eveneens los in te voegen zijn. Wie het hoofdwerk niet bezit, kan zonder meer van de afzonderlijke afleveringen genieten als een literair tijdschrift.
De afleveringen verschijnen op 15 februari, 15 juni en 15 oktober.

Redactie:
Jan Van Coillie, Sanne Parlevliet, Frauke Pauwels & Jos Staal