PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


J. Velaers
Juridische aspecten van de beperkingen vrijheid meningsuit. (2 delig)
ISBN: 9789062152575
Number of pages: 907
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 136,22
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl and pregnancy
In dit boek onderzoekt de auteur welke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting door de grondwet en het EVRM worden toegelaten. De gehele Belgische wetgeving en rechtspraak m.b.t. de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de vrijheid van vergadering worden onderzocht. Zo o.m: de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Pers, het verspreidingsverbod in kort geding, de inbeslagneming van drukwerken, de vrije meningsuiting van ambtenaren, advocaten en magistraten, de (gemeentelijke) reglementering inzake afficheren en betogen en het statuut van radio en televisie.

About the contents:
70/1. De interpretatie van de vrijheid van meningsuiting 2. De Belgische grondwet: een formeel beperkingssysteem 3. Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden: een materieel beperkingssysteem 4. De vrijheid van meningsuiting Ratione Materiae: De beperkingen aan de vrije meningsuiting over aangelegenheden van publiek belang 5. De vrijheid van meningsuiting Ratione Instrumenti: Het statuut van radio en televisie 6. De vrijheid van meningsuiting Ratione Personae: De personen die in een bijzondere gezagsverhouding tot de overheid staan en de vreemdelingen 7. De vrijheid van meningsuiting Ratione Loci: Het beperkingssysteem voor de openbare uitoefening van de vrijheid 8. De vrijheid van meningsuiting Ratione Temproris: Het beperkingssysteem in tijd van oorlog of algemene noodtoestand -Algemeen Besluit