PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Maklu (red.)
Wetboek overheidsopdrachten, Editie 2022
ISBN: 9789046611333
Number of pages: 431
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 45,00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Twee wetten en twee uitvoeringsbesluiten maken de essentie uit van het Belgische overheidsopdrachtenrecht:

• de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
• de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
• het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
• het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Met voorliggende Maklu-wetboekpocket worden deze wetten en koninklijke besluiten, in een gecoördineerde versie, voor een vlotte consultatie ter beschikking gesteld van al diegenen die dagdagelijks, in welke functie ook, bij het overheidsopdrachtengebeuren betrokken zijn.

De teksten werden bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2022 en bevatten de nieuwe Europese aanbestedingsdrempels van toepassing voor de jaren 2022 en 2023.