PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Bruno Scheers (red.)
Burgerlijk Wetboek - 24ste, herziene uitgave
ISBN: 9789046611173
Number of pages: 784
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 32,50
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Het Burgerlijk Wetboek is opnieuw zeer grondig gewijzigd. De Wet van 13 april 2019 introduceert een nieuw Burgerlijk Wetboek, bestaande uit de volgende boeken:

Boek I – Algemene bepalingen;
Boek II – Personen, familie en relatievermogensrecht;
Boek III – Goederen;
Boek IV – Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;
Boek V – Verbintenissen;
Boek VI – Bijzondere overeenkomsten;
Boek VII – Zekerheden;
Boek VIII – Bewijs;
Boek IX – Verjaring.

Dit nieuw Burgerlijk Wetboek zal stapsgewijs ingevoerd worden. Boek III (Goederen) trad in werking op 1 september 2021. Boek VIII (Bewijs) werd als eerste ingevoerd en trad al in werking op 1 november 2020. De andere Boeken treden later in werking.

Sedert 1 november 2020 draagt het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 het opschrift “Oud Burgerlijk Wetboek”. Dit Oud Burgerlijk Wetboek, dat nog steeds van toepassing is, bestaat vandaag nog uit twee boeken, die eveneens grondig gewijzigd werden:

Boek I – Personen;
Boek III – Op welke wijze eigendom verkregen wordt.

Het oude boek II (Goederen en verschillende beperkingen van eigendom) werd opgeheven en vervangen door de Wet van 4 februari 2020 houdende boek III “Goederen” van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek vanaf 1 september 2021.

Deze uitgave bevat de integrale, actuele tekst van het Nieuw en Oud Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing op 1 september 2021.

Een uitgebreid herwerkt trefwoordenregister van zowel het Nieuw als het Oud Burgerlijk Wetboek maakt u snel wegwijs. Zo beschikt u als lezer over een zeer actuele en gebruiksvriendelijke uitgave.