PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


mr. A.M. van Riemsdijk & dr. mr. F. Schonewille (red.)
Het familiebedrijf en de nalatenschap (Erfenisvakdag Cahiers, nr. 4)
ISBN: 9789046607107
Number of pages: 88
Status: In (re)print - can be ordered - can not yet be delivered
Price: € 22,70
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:

Een gouden tip voor bedrijfsfamilies: het gaat beter met de familie, het familiekapitaal, het familiebedrijf en familieondernemingsvermogen, management, beheer en overdracht als er tijdig over deze thema’s wordt gesproken. De nalatenschapsmediator faciliteert dit gesprek.
Binnen nalatenschapsmediation heeft Annette M. van Riemsdijk het onderscheid aangebracht tussen ante en post mortem nalatenschapsmediation, ook wel pre- en postnalatenschapsmediation genoemd. Een exponent van prenalatenschapsmediation vormt het familiebedrijf. Vooral familiebedrijven roepen de hulp van nalatenschapsmediators in en leveren een belangrijke bijdrage aan de vraag naar nalatenschapsmediators. Het anticiperen op opvolgingskwesties, overlijden en daarbij behorend gemis en transitie voorkomt onduidelijkheid over de rollen binnen het familiesysteem, verdriet en een conflictueuze afwikkeling van de nalatenschap met alle menselijke, zakelijke en juridische gevolgen voor de erfgenamen van dien.

De bijdragen in dit vierde Erfenisvakdag Cahier bieden de lezers inzichten en praktische gereedschappen ter voorkoming van problemen met de continuïteit van de bedrijfsvoering, het instandhouden van het familievermogen en ruzie binnen de familie en het familiebedrijf. De afgelopen jaren zijn er steeds meer boeken en tijdschriften verschenen over het thema familiebedrijven. Dit interdisciplinaire Erfenisvakdag Cahier vat deze literatuur niet alleen samen op hoofdpunten, maar vormt ook een nuttige aanvulling.

De Erfenisvakdag is een initiatief van de Stichting Nalatenschapsmediation, die ijvert voor de toepassing van mediation bij de afwikkeling van nalatenschappen, alsmede in preventieve zin. Naar aanleiding van elke Erfenisvakdag verschijnt een thematisch cahier met een bundeling van de uitgewerkte voordrachten.About the contents:

Inhoudsopgave
Inleiding

Meer over Erfenisvakdag Cahiers