PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


H. Hielkema, C. Goudriaan, J. Groenewoud , A.M. Langeloo, E. Veldhuizen & D. de Vries
Burenoverlast. Remedies tegen de overlastgevende huurder (Nederlands Recht - 2de herziene uitgave)
ISBN: 9789046605363
Number of pages: 190
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 36,00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Burenoverlast, vaak in de vorm van geluidsoverlast, is een ernstig probleem dat veelvuldig voorkomt in ons dichtbevolkte land, vooral in de grote steden. Een niet onaanzienlijk gedeelte van de huurrechtrechtspraak gaat dan ook over burenoverlast. Veel van die jurisprudentie wordt niet gepubliceerd omdat het juridisch minder interessant is. Vaak gaat het om een kort gedingprocedure tot ontruiming omdat de boosdoener het te bont heeft gemaakt.

In de juridische literatuur over het huurrecht is meestal een gedeelte aan burenoverlast gewijd. Maar de problematiek wordt dan niet van alle kanten belicht. In deze literatuur wordt doorgaans ook geen aandacht besteed aan de praktische aanpak: welk bewijs telt? Hoe verkrijg je dat bewijs? Wanneer een kort geding en wanneer een bodemprocedure? Hoe om te gaan met bange buren die niet durven te getuigen? Welke vormen van hulp zijn er voordat er geprocedeerd wordt? Wat is de gang zaken bij de ontruiming? Welke kosten zijn gemoeid met procederen?

Dit boek behandelt niet alleen alle juridische aspecten van dit fenomeen, maar ook de praktische en vult daarmee een belangrijke lacune op.

Alle betrokken partijen bij burenoverlast hebben hiermee een uitstekende gids. Het boek richt zich in de eerste plaats tot professionals die zich bezighouden met de huur en verhuur van woonruimte: advocaten, rechters, woningcorporatiemedewerkers, makelaars, medewerkers van vastgoedbedrijven en huurdersorganisaties, beheerders, sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers en deurwaarders.

About the contents:
Inhoudsopgave
Voorwoord

About the author(s):
Deze uitgave is het product van zeven advocaten van de vastgoedsectie van Unger Hielkema advocaten in Amsterdam. Huib Hielkema verzorgde tevens de eindredactie. Hierbij hebben de auteurs gebruik gemaakt van hun jarenlange ervaring in de rechtshulpverlening aan huurders van woonruimte, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren.