PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Ivo Uyttendaele.
De Wetstrijd. Patiëntenrechten - Euthanasie in België en Nederland - Deontologie / ethiek
ISBN: 9789044137040
Number of pages: 401
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 25,50
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Nu steeds minder een beroep wordt gedaan op God en de goden worden deontologie en ethiek dikwijls sloganesk ingezet om stellingen kracht bij te zetten en indruk te maken. Zelden verneemt men over welke ethiek en welke deontologie het gaat, alsof er maar één ethiek en één deontologie zou bestaan. Ethiek en deontologie zijn geen synoniemen en kunnen botsen met elkaar, al gaan zij dikwijls hand in hand met een positieve weerslag op de kwaliteit van het handelen.

Hoe belangrijk ethiek en deontologie ook mogen zijn toch accepteren steeds minder patiën- ten/cliënten dat zij moeten ondergaan wat anderen voor hen beslissen. Om dat te verhelpen kwam de patiëntenrechtenwet tot stand, die aan een kritische evaluatie en herziening toe is. Vooral het zelfbeschikkingsrecht inzake levensbeëindiging en de praktijk van de euthanasie- wet zorgen de laatste jaren voor een tweespalt. Euthanatofielen en euthanatofoben nemen zowel in België als in Nederland het voortouw en gaan elk op hun manier de wet lezen en de praktijk bepalen. Moet de praktijk de wetgeving volgen of de wetgever de praktijk? Of is er een behoefte aan een ruimere kijk op afscheid nemen en het begraven van de medicalisering van de dood?

About the contents:

InhoudsopgaveAbout the author(s):
Ivo Uyttendaele vestigde zich als zenuwarts in Mechelen en hospitaliseerde in het Imeldazie- kenhuis in Bonheiden en het Psychiatrisch Ziekenhuis in Duffel, waar hij tien jaar hoofdarts was. Daarna werkte hij deeltijds in Nederland tot hij er definitief ging wonen. Hij investeerde al zijn vrije tijd in medische deontologie en was onder meer jarenlang Neder- landstalige ondervoorzitter en woordvoerder van de Nationale Raad van de Orde. Na zijn laatste mandaat schreef hij Arteria Vertebralis (Kramat 2010), een gelaagde mis- daadroman die het medisch recht en de geneeskunde op de korrel neemt. Zijn oude liefde voor medische deontologie keerde daarna terug.