PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


B. Capéau, L. Cherchye, K. Decancq, A. Decoster, B. De Rock, F. Maniquet, A. Nys, G. Périlleux, E. Ramaekers, Z. Rongé, E. Schokkaert, F. Vermeulen
Wat heet dan gelukkig zijn? Geluk, welvaart en welzijn van de Belgen
ISBN: 9789044136333
Number of pages: 246
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 22,50
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Wat is een goed leven? Wel-zijn is voor de meeste mensen meer dan een hoog inkomen of louter materiële welvaart. Vele niet-materiële aspecten zoals gezondheid, gezinsleven, leefomgeving, een zinvolle tijdsbesteding of de kwaliteit van een job zijn minstens even belangrijk voor een geslaagd leven. Al die aspecten samen beïnvloeden ook de mate waarin mensen tevreden zijn over hun leven en bepalen mee hoe gelukkig ze zich voelen. In dit boek argumenteren de auteurs echter dat geluk of levenstevredenheid geen goede maatstaf is voor het meten van welzijn. Zij stellen een alternatieve methode voor die niet enkel rekening houdt met de verschillende dimensies van welzijn, maar ook met het feit dat mensen hun eigen opvattingen hebben over wat belangrijk is in hun leven.

Het blijft niet enkel bij theorie. Een grootschalige en representatieve enquête bij meer dan 3000 volwassenen uit ruim 2000 Belgische gezinnen liet toe de verschillende aspecten van het individuele welzijn van de Belgen in kaart te brengen. Origineel is dat ruim aandacht besteed wordt aan de ongelijke verdeling van deze verschillende welzijnsaspecten binnen gezinnen. Uit de enquête blijkt dat sommige Belgen vaker lijden aan opgestapelde achterstand in meerdere welzijns­ dimensies. Het boek beschrijft vervolgens welke mensen er in de samenleving het slechtst aan toe zijn volgens de nieuwe methode. Zij verdienen volgens de auteurs de grootste aandacht van de beleidsmakers. En dat zijn niet noodzakelijk enkel diegenen met een laag inkomen, of diegenen die zich ongelukkig voelen.

About the author(s):
Bart Capéau, Laurens Cherchye, Koen Decancq, André Decoster, Bram De Rock, François Maniquet, Annemie Nys, Guillaume Périlleux, Eve Ramaekers, Zoé Rongé, Annemie Nys Erik Schokkaert en Frederic Vermeulen vormen een consortium van onderzoekers die werken aan de KU Leuven, de Université catholique de Louvain, de Université libre de Bruxelles en de Universiteit Antwerpen. Het onderzoek waarop dit boek gebaseerd is, werd gefinancierd door de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO).
Bij dit boek hoort ook een website die meer informatie bevat over het achterliggende wetenschappelijke project en de verzamelde data:
https://sites.google.com/view/meqin.