PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


P. Depessemier & C. Andries
Gl&schr. Test voor gevorderd Lezen en Schrijven
ISBN: 9789044123883
Number of pages: 160
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 150,00
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk om te kunnen navigeren in onze maatschappij. In uiteenlopende contexten (school, werk, vrije tijd, verkeer …) heeft men deze vaardigheden voortdurend nodig. Niet iedereen slaagt er echter in om het lees- en schrijfproces voldoende onder de knie te krijgen, wat vaak moeilijkheden en frustraties met zich meebrengt.
In de hulpverlening is er ruime aandacht voor deze problemen. Wat tot op vandaag nog ontbrak was genormeerd Nederlandstalig materiaal om +16-jarigen te diagnosticeren.
Met deze publicatie wordt deze leemte ingevuld. Zowel tests ter beoordeling van het lezen en spellen, als materiaal om de belangrijkste deelvaardigheden te evalueren komen aan bod. In deze handleiding wordt het theoretische model over lezen en schrijven toegelicht en worden de constructie, instructie en interpretatie van de tests uitgewerkt. In de bijhorende website http://www.gletschr.eu is al het testmateriaal opgenomen en is het mogelijk de ruwe scores in percentielscores omzetten.

About the contents:
Volledige inhoudsopgave

About the author(s):

Pieter Depessemier is licentiaat in de pedagogische wetenschappen en werkte aan deze tests als doctoraatsbursaal aan de Vrije Universiteit Brussel.
Caroline Andries is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Klinische en levenslooppsychologie van de Vrije Universiteit Brussel. Zij doceert o.a. de opleidingsonderdelen ‘Psychopathologie bij kinderen en adolescenten’, ‘Leerstoornissen’ en ‘Orthodidactiek’. Zij is promotor van dit onderzoek naar lees- en schrijfvaardigheden bij laatadolescenten.