PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Marc Hebbrecht & Mia Willemsen (Red.)
De borderlinepatiënt in dagbehandeling. Over mentalisatie in een psychoanalytisch steunend milieu
ISBN: 9789044121971
Number of pages: 198
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 24,60
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Borderline is een stoornis die naar schatting bij twee procent van de bevolking voorkomt. De patiënt bevindt zich op de grens tussen neurose en psychose en vertoont tekenen van beide stoornissen. De gemiddelde borderlinepatiënt presenteert zich als een als kind getraumatiseerde jonge vrouw, vaak het slachtoffer van emotioneel labiele, mishandelende of verslaafde ouders.
Dit boek biedt zowel professionele hulpverleners als persoonlijk betrokkenen een rechtdoor en uniek inzicht in deze problematiek. Het beschrijft de psychoanalytische behandeling van borderlinepatiënten zoals die georganiseerd wordt in een dagkliniek van een psychiatrisch ziekenhuis.
Na een theoretisch deel wordt vooral aandacht besteed aan de klinische praktijk: individuele therapie, groepstherapie, beeldende therapie, verpleegkundige zorg, ondersteuning en regressiebeperking. Ten slotte komt ook de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners in het zorgnetwerk aan bod.

About the contents:
Theoretische beschouwingen (J. Bollen: Borderlinepatiënt in dagklinische behandeling - A. Bateman: Op mentalisatie gebaseerde dagbehandeling van borderlinepatiënten - M. Hebbrecht: Psychoanalytisch houvast - R. Vermote: Klinische psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen) – Therapeutische praktijk (M. Van Geel: Manifestaties van mentaliseringsproblemen in klinische psychotherapie - M. Kinet: De groep bestaat niet - B. Remans: Groepstherapieën met borderlinepatiënten - E. Tibau, S. Vandebroek & K. Hulpiau: Beeldende therapie met borderlinepatiënten) -- Dagkliniek en zorgnetwerk (M. Willemsen, M. Hebbrecht, J. Vandervelden, A. Verbeek & F. Delbeke: Dagkliniek in het zorgnetwerk - M. Demeur & M. Hebbrecht: Verpleegkundige begeleiding op de dagkliniek. Belang van regressie, ondersteuning en mentaliseren).

About the author(s):
Marc Hebbrecht is psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus in het Psychiatrisch Zie-kenhuis Sancta Maria in Sint-Truiden. Hij leidt er samen met Mia Willemsen, afdelingscobrdinator, de Dienst Klinische Psychiatrie.