PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Jan Godderis
Weer siddert in mij de liefde die het lichaam sloopt. Sapphô van Lésbos blijft brandend
ISBN: 9789044120004
Number of pages: 457
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 55,00
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
De spaarzame biografische gegevens en het brokkelig karakter van de resterende fragmenten van Sapphô’s poëzie hebben van ouds de verbeelding uitgedaagd en geprikkeld.
Men was als vrouw groots als creatieve geest zoals Sapphô, en dus een ‘Sapphô’, die erin slaagde zich naast de mannen in geschrifte en in poëzie te manifesteren. Men was heroïsch en zichzelf affirmerend als Sapphô, als de mascula Sappho van Horatius. Men was een ‘Sapphô’, wanneer men zich als een kuise pedagoge manifesteerde, die zich over jonge vrouwelijke leerlingen ontfermde die men op het latere (huwelijks)leven voorbereidde. En men was een ‘Sapphô’, wanneer men getuigenis aflegde van een ongebreidelde seksualiteit en vooral ook de gendernorm transcendeerde, waarbij men in de buitenste duisternis riskeerde te worden geworpen.
Dit essay maakt duidelijk waarom Sapphô niet alleen als dichteres werd benaderd. Het gaat geenszins de discussie uit weg met bepaalde burgerlijk-paternalistische en feministische interpretatoren van haar bewaard gebleven poëzie, die beurtelings hebben aangevoerd dat men over de goede lens moet beschikken om naar poëzie te kijken, wil men haar juist interpreteren.

About the contents:
‘De liefde schudde mijn hart’ – Bewaard gebleven ‘fragmenten’ uit Sapphô’s poëzie – Antieke getuigenissen inzake Sapphô’s leven en poëzie – Socio-culturele context als achtergrond van Sapphô’s oeuvre – Sapphô-voorstellingen in de middeleeuwen en het begin van de moderne tijd – Losbandige, wulpse … ofwel heroïsche Sapphô? – ‘Sublieme’ en door de belangstelling voor het hellenisme gerecupereerde Sapphô – Opkomst van het ‘saphisme’. Decadente en zich affirmerende Sapphô, identificatiemodel voor de vrijgevochten vrouw.

About the author(s):
Jan Godderis is gewoon hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de KU Leuven. Hij doceert er psychiatrie, geschiedenis van de geneeskunde en cultuurgeschiedenis van de seksualiteit. Eerder verschenen diverse andere monumentale studies van hem.