PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


P. De Decker, L. Goossens & I. Pannecoucke (Red.)
Wonen aan de onderkant (OASeS Doc 4)
ISBN: 9789044115468
Number of pages: 536
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 46,90
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Stijgende prijzen van bouwgronden en van huren, lange wacht-lijsten en wachttijden in de sociale huisvesting, huisjesmelkerij...
Onheilstijdingen zijn niet uit de lucht. Helaas zijn ze vaak gebaseerd op fragmentaire gegevens, soms op niet meer dan wat indrukken.

Niettegenstaande wonen een basisbehoefte is en alle gezinnen er gedurende een korte of langere periode het grootste deel van hun inkomen aan besteden, is gestructureerd en diepgaand wetenschappelijk onder-zoek naar de evolutie op de woningmarkt vrijwel afwezig. Beschikbare gegevens en kennis komen voort uit middelen ad hoc door de overheden toegekend. Soms werden ze verzameld in opdracht van een organisatie die het water aan de lippen voelt staan. En al even vaak spruiten ze voort uit de allerindividueelste interesse van een individuele onderzoeker.

De afwezigheid van een consequent publicatiebeleid van de overheid heeft tot gevolg dat de bestaande informatie zeer versnipperd is. Het eerste doel van voorliggende publicatie is dan ook om deels tegemoet te komen aan de noodzaak van gebundeld materiaal. Een tweede doelstelling betreft het in beeld brengen van relevante ontwikkelingen. De lange termijnontwikkelingen komen aan bod, net zoals sectorale tendensen en beschouwingen over marginaal huren. Een derde oogmerk ten slotte betreft – na het analyseren – het formuleren van constructieve beleidsvoorstellen.
Pascal De Decker is deeltijds verbonden aan de Hogeschool Gent, Departement Industriële Wetenschappen (Vakgroep Bouwkunde) en deeltijds aan OASeS (Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad), Universiteit Antwerpen. Luc Goossens en Isabelle Pannecoucke zijn vol-tijds verbonden aan OASeS.

About the author(s):
Pascal De Decker is deeltijds verbonden aan de Hogeschool Gent, Departement Industriële Wetenschappen (Vakgroep Bouwkunde) en deeltijds aan OASeS (Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad), Universiteit Antwerpen.
Luc Goossens en Isabelle Pannecoucke zijn voltijds verbonden aan OASeS.