B. De Becker
Dyslectisch... en dan?


ISBN:9789085750208
Aantal Pagina's:258 blz.
Prijs: €29,90
Uitgever: Cyclus
 

Over het boek:
Dyslexie hebben hoeft helemaal niet zo’n onoverkomelijk probleem te zijn. Dat ondervond Bieke De Becker aan den lijve. Het komt erop aan in je eigenheid bevestigd te worden. Wanneer je weet wat je goede kanten zijn, dan neem je er je moeilijkere kanten makkelijker bij, zoals dyslexie.

Eerst legt zij uit welke leerstoornissen er bestaan en wat dyslexie precies is. Ze geeft vele voorbeelden uit het dagelijkse leven, anekdotes en tips.
Maar dyslexie hebben heeft niet alleen nadelen. Vooral voor kinderen is het erg belangrijk dat hun omgeving hun pluspunten bekrachtigt, ook wanneer het om ‘buitenschoolse’ talenten gaat. Tot slot volgt een overzicht van zeer eenvoudige maar afdoende hulpmiddelen voor in de klas, thuis en daarbuiten.

Rode draad door het hele boek zijn de concrete tips, de vaak humoristische verhalen en de korte doe-momenten. Mensen met dyslexie, van welke leeftijd ook, zullen zich gesteund voelen door het aanstekelijke optimisme van de auteur en zullen baat hebben bij alle inside tips.
Leerkrachten en ouders horen uit eerste hand wat het is om dyslexie te hebben en hoe ze het best kunnen helpen.
 
Uit de inhoud:
Volledige Inhoudsopgave
 
Over de auteur(s):
Bieke De Becker is leerkracht lichamelijke opvoeding aan Scholengemeenschap De Kraal in Herent. Voor Joker begeleidt ze (jongeren)reizen in Afrika. Zij heeft zelf dyslexie.