Eric Stevens, Antoine van den Berg
Succesvolle internet businessmodellen. Kenmerken van online uitgeven onderzocht (Studies van het stimuleringsfonds voor de pers - S20)


ISBN:9789055893027
Aantal Pagina's:120 blz.
Prijs: €19,00
Uitgever: Het Spinhuis
 

Over het boek:
Internet heeft de strategische en commerciƫle mogelijkheden voor uitgevers drastisch veranderd. Democratisering van contentproductie en gratis beschikbaarstelling van informatie zijn daarbij sleutelwoorden. Het is voor veel uitgevers de vraag hoe zij met initiatieven op het web om moeten gaan: het medium is nieuw, de economische wetmatigheden zijn nieuw en vragen om andere manieren van handelen. Het ontbreekt de uitgeverijsector vaak aan voldoende kennis om hiermee adequaat om te gaan. Om die reden is dit onderzoek uitgevoerd met de volgende vraagstelling: Wat zijn succesvolle internetbusinessmodellen en wat zijn de bepalende kenmerken?
 
Uit de inhoud:
De auteurs van deze studie hebben bij twaalf zeer verschillende succesvolle webpublicaties, die voortkomen uit of bestaan naast gewone print, of meteen opgezet zijn als online publicaties, bedoeld zijn voor een breed publiek of voor een nauw omschreven doelgroep, via het beschrijvende businessmodel van Alexander Osterwalder gekeken waar dat succes uit voortkomt en welk businessmodel eraan ten grondslag ligt.

Hiermee lijken zij het geheim van het succesvolle online uitgeven ontrafeld te hebben.

Deze studie is derhalve verplichte kost voor uitgevers die het web op willen.

Tot de onderzochte webpublicaties behoren die van: Wegener, BRIGHT.nl, ZOOM.nl, DOCUMENTWERELD.nl, MARKETINGFACTS.nl, NU.nl, SURINED.nl, VI.nl, COBOUW.nl, TELEGRAAF.nl

Het boek wordt afgesloten met een stappenplan: Digitale titels lucratief maken in 8 stappen
 
Over de auteur(s):
Erik Stevens is als adviseur verbonden aan het consultancy bureau Phaff & Partners. Antoine van den Berg is bedrijfskundige en verbonden aan het adviesbureau Next Level.