Yves Vanden Auweele
Vreugde en pijn in de sport - Ontgoocheling en Verdriet maar ook Hoop en Optimisme


ISBN:9789046611531
Aantal Pagina's:192 blz.
Prijs: €29,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
Het ganse spectrum van positieve en negatieve emoties wordt geuit voor, tijdens en na competities, bij sporters en toeschouwers; zelfs bij de sterkste sportcritici en onverschilligen wanneer landgenoten op een internationaal sportevenement een medaille behalen. Winnaars en verliezers, supporters voor en tegen, jubel, euforie versus balen en ontgoocheling; misbruik en onrecht, verdriet en pijn maar ook fairplay, empathie, integriteit, vreugde en optimisme. In dit werk heb ik het over misbruiken, gevaren en uitdagingen in de sport, wat hiervan de oorzaken zijn en hoe we ze kunnen managen, maar ook over hoe we de positieve mogelijkheden van de sport in de huidige context beter kunnen realiseren. We kunnen beter. Veel beter!

"De inzichten en conclusies van Yves Vanden Auweele vestigen de aandacht op een moeilijk maar noodzakelijk debat in de sportsector. Het is aan elke sportorganisatie om vandaag haar leiderschapsrol op te nemen en om haar sporters centraal te zetten, zodat zij op een ethisch verantwoorde en gezonde wijze hun favoriete sport levenslang kunnen beoefenen. Diepgaande en duurzame verandering heeft echter tijd nodig, het is dus belangrijk om de aangehaalde thema’s permanent op de agenda te houden en het effect te meten van alle ondernomen acties." (Ilse Arys, Algemeen manager Gymnastiekfederatie Vlaanderen)
 
Uit de inhoud:
Voorwoord door Paul Standaert, voorzitter Panathlon België
PROLOOG
Waarom nu dit boekje?
INLEIDING
Groeiende aandacht voor ethiek in de sport vanaf de eeuwwisseling
HOOFDSTUK I
Flagrante misbruiken in de sport

Seksueel en psychisch grensoverschrijdend gedrag
Racisme
Geweld en agressie
Doping
Fraude en Match-fixing
HOOFDSTUK II
Maatschappelijke ontwikkelingen die de voedingsbodem zijn van misbruiken in de sport

Globalisatie van de sportorganisaties: kritische vragen en suggesties om de kwalijke effecten te managen
Commercialisering in en van de sport: Kritische vragen en suggesties om de kwalijke effecten te managen
Toenemend gigantisme van de mega-sportevenementen
Gebrek aan debat in de sportsector: is een kritische sportpers echt onverenigbaar met de commerciële logica?
HOOFDSTUK III
Sport-specifieke uitdagingen in de competitiesport

Psychische (over)belasting en welzijn in de competitiesport
Psychologische impact van het selectieproces in de competitiesport: ontgoocheling en stil verdriet bij vele jonge sporters
Betekent het carrière-einde voor topsporters ‘vallen in een zwart gat’?
HOOFDSTUK IV
Positieve effecten en ‘mogelijkheden’ van sport en beweging

Sport bevordert de mentale gezondheid en de mentale veerkracht
Sport is een waardengenerator
Sport en maatschappelijke ontwikkeling: ‘Nation building’, multiculturalisme, integratie, tolerantie
Hoe moet het nu verder?
Bijlagen

 
Over de auteur(s):
Yves Vanden Auweele (°1941) promoveerde in 1973 als doctor in de psychologie en is sinds 2006 emeritus-hoogleraar van de KULeuven. Hij doceerde de vakken algemene psychologie en sport- en bewegingspsychologie aan studenten lichamelijke opvoeding, en het vak sportpsychologie aan studenten psychologie en sportgeneeskunde. Hij publiceerde onderzoek over bewegingspromotie bij volwassenen, begeleiding van topatleten, over stress, en misbruiken in de competitiesport, alsook over sport en ontwikkelingssamenwerking. Hij werkte van 2002 tot 2014 mee aan een Vlaams Universitair Sport en Ontwikkelingsproject aan de ‘University of the Western Cape’ in Belle-Ville bij Kaapstad, Zuid-Afrika. Hij schrijft opiniestukken met als insteek de pedagogische, psychologische en ethische implicaties van de huidige handel en wandel in de sport.