E.-J. Broers
Straf en schadevergoeding


ISBN:9789046609453
Aantal Pagina's:70 blz.
Prijs: €14,95
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

Het strafrecht behoort, zeker voor beginnende rechtenstudenten, tot de meest aansprekende delen van het recht. Zowel de feiten die binnen dit rechtsgebied vallen als de reacties die op deze feiten volgen, kunnen diep ingrijpen in een mensenleven. De ontwikkeling die het strafrecht in Europa heeft doorgemaakt, is er een van vele eeuwen geweest. Enkele van de hoofdlijnen van deze evolutie zullen in dit boekje worden geschetst. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de geleidelijke verdringing van private personen van het terrein van het strafrecht naar dat van de schadevergoeding en aan de wijze waarop het schadevergoedingsrecht verder gestalte heeft gekregen.


 
Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
Inleiding


 
Over de auteur(s):

Mr. E.J.M.F.C. Broers is als universitair docent verbonden aan het departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis van de Tilburg Law School. Van zijn hand verschenen reeds diverse boeken en artikelen over de geschiedenis van het strafrecht.