J. Noppe, V. Pashley, P. De Hert, W. Huisman (eds.)
Mensenrechten en politie (CPS 2013 - 2, nr. 27)


ISBN:9789046605905
Aantal Pagina's:214 blz.
Prijs: €36,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
De relatie tussen mensenrechten en politie wordt steeds belangrijker en actueler. De nadruk wordt in toenemende mate gelegd op de eerbied voor individuele rechten en vrijheden, die we onder meer terugvinden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en in de Grondwet. De politie wordt geacht mensenrechten en fundamentele vrijheden in acht te nemen en wordt daarenboven verzocht die te doen naleven.

De politie heeft hierdoor een ambivalente rol. Enerzijds moet zij optreden als facilitator en beschermer van mensenrechten, ook ten aanzien van minderheden en zwakkere groepen in de samenleving. Anderzijds zal zij soms intrusief handelingen moeten stellen vanuit haar gelegitimeerde machtspositie die (uitzonderlijk) deze rechten en vrijheden beperken.

Deze grens is allerminst eenvoudig te trekken en de vraag dringt zich op in welke mate de politie in onze samenleving hiermee om kan gaan. Dit Cahier behandelt beide aspecten.
 

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Editoriaal

Meer info over Cahiers Politiestudies

Overzicht jaargang 2013 en 2014

In de pers:
Slimme camera's moeten dringend wettelijk geregeld worden (Bron: Gazet van Antwerpen)