M. Bockstaele & P. Ponsaers (Red.)
Evoluties in verhoortechnieken (Reeks Politiestudies, nr. 5)


ISBN:9789046605813
Aantal Pagina's:368 blz.
Prijs: €65,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

Hoewel verhoren al eeuwenlang worden afgenomen, is de wetenschappelijke aandacht voor deze belangrijke politietaak in België relatief recent. Ook in de politieopleidingen vóór het jaar 2000 werden ‘verhoortechnieken’ niet of nauwelijks aangeleerd.

Het afgelopen decennium werd een enorme inhaalbeweging ondernomen, waardoor België thans internationaal gezien bij de kopgroep behoort wat de toepassing van verhoortechnieken betreft. De vereiste van kwaliteitsvolle ondervragingen heeft door de invoering van de ‘Salduzwet’ bovendien een sterke praktische stimulans gekregen.

Verhoortechnieken zijn geen exacte wetenschap en door hun diversiteit bovendien voortdurend in evolutie. Op tal van deelfacetten wordt verder wetenschappelijk onderzoek gevoerd. Dit boek geeft de laatste stand van zaken over verschillende facetten van het verhoor en stelt verhoorders in staat hun technieken aan te scherpen. Het geeft nieuwe wetenschappelijke onderzoeksuitkomsten die nooit eerder werden gepubliceerd, en die in grote mate de zienswijzen toetsten van praktijkmensen zoals politieambtenaren, advocaten en magistraten.
 

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave

Meer info over Reeks Politiestudies

Meer info over de Reeks Veiligheidsstudies

 
Over de auteur(s):
Paul Ponsaers schonk met het onderzoek ‘De ondervraging. Analyse van een politietechniek’ in 2001 voor het eerst in België uitgebreide wetenschappelijke aandacht aan deze materie.

Onder impuls van Marc Bockstaele zijn thans alle opleidingsteksten verhoortechnieken nationaal geharmoniseerd voor alle politiescholen. Deze cursusteksten zijn een extract van zijn boek 'Leugens en hun detectie’ en het tweedelige ‘Handboek verhoren’ die in de reeks Politie Praktijk Boeken bij Maklu verschenen.

Samen met Elke Devroe stonden zij in voor de redactie van het referentiewerk ‘Salduz - bijstand van advocaten bij verhoren’ dat eerder verscheen in de reeks Politiestudies.