H. Hielkema, C. Goudriaan, J. Groenewoud , A.M. Langeloo, E. Veldhuizen & D. de Vries
Burenoverlast. Remedies tegen de overlastgevende huurder (Nederlands Recht - 2de herziene uitgave)


ISBN:9789046605363
Aantal Pagina's:190 blz.
Prijs: €36,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
Burenoverlast, vaak in de vorm van geluidsoverlast, is een ernstig probleem dat veelvuldig voorkomt in ons dichtbevolkte land, vooral in de grote steden. Een niet onaanzienlijk gedeelte van de huurrechtrechtspraak gaat dan ook over burenoverlast. Veel van die jurisprudentie wordt niet gepubliceerd omdat het juridisch minder interessant is. Vaak gaat het om een kort gedingprocedure tot ontruiming omdat de boosdoener het te bont heeft gemaakt.

In de juridische literatuur over het huurrecht is meestal een gedeelte aan burenoverlast gewijd. Maar de problematiek wordt dan niet van alle kanten belicht. In deze literatuur wordt doorgaans ook geen aandacht besteed aan de praktische aanpak: welk bewijs telt? Hoe verkrijg je dat bewijs? Wanneer een kort geding en wanneer een bodemprocedure? Hoe om te gaan met bange buren die niet durven te getuigen? Welke vormen van hulp zijn er voordat er geprocedeerd wordt? Wat is de gang zaken bij de ontruiming? Welke kosten zijn gemoeid met procederen?

Dit boek behandelt niet alleen alle juridische aspecten van dit fenomeen, maar ook de praktische en vult daarmee een belangrijke lacune op.

Alle betrokken partijen bij burenoverlast hebben hiermee een uitstekende gids. Het boek richt zich in de eerste plaats tot professionals die zich bezighouden met de huur en verhuur van woonruimte: advocaten, rechters, woningcorporatiemedewerkers, makelaars, medewerkers van vastgoedbedrijven en huurdersorganisaties, beheerders, sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers en deurwaarders.
 
Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Voorwoord
 
Over de auteur(s):
Deze uitgave is het product van zeven advocaten van de vastgoedsectie van Unger Hielkema advocaten in Amsterdam. Huib Hielkema verzorgde tevens de eindredactie. Hierbij hebben de auteurs gebruik gemaakt van hun jarenlange ervaring in de rechtshulpverlening aan huurders van woonruimte, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren.