A. De Schrijver, E. Kolthoff, K. Lasthuizen, P. Van Parys, E. Devroe (eds.)
Integriteit en deontologie (CPS 2012 - 3, nr. 24)


ISBN:9789046605035
Aantal Pagina's:240 blz.
Prijs: €36,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

Integriteit en deontologie bij de politie zijn onontbeerlijk. De talrijke kleine en grotere schandalen getuigen echter dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. Allereerst niet voor de mensen op het werkveld die geconfronteerd worden met ethische dilemma’s waar geen pasklare antwoorden voor bestaan. Maar ook voor beleidsmakers is het geen evidentie een efficiënt en effectief integriteitsbeleid uit te bouwen.

In dit Cahier worden de knelpunten blootgelegd en stappen naar een eventuele oplossing aangereikt.

(1) In een eerste onderdeel worden de begrippen integriteit, deontologie en corruptie terminologisch afgebakend.

(2) Het tweede onderdeel belicht een aantal voorbeelden van integriteitsschendingen. Bovendien wordt ook ingegaan op de strafrechtelijke en tuchtrechtelijke reacties die geformuleerd werden naar aanleiding van concrete dossiers.

(3) In het derde onderdeel wordt de beleidsmatige stap gezet. Enerzijds wordt er een overzicht gegeven van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van integriteitsbeleid, en anderzijds beschrijven practitioners de werking van specifieke beleidsinstrumenten.

Cahiers Politiestudies
De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.

Meer info over Cahiers Politiestudies
 

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Editoriaal