Sofie de Kimpe, Lodewijk Gunther Moor, Frits Vlek, Piet van Reenen (eds.)
Professionalisering en socialisatie (CPS 2012 - 1, nr. 22)


ISBN:9789046605011
Aantal Pagina's:208 blz.
Prijs: €36,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
Opleiding speelt een belangrijke rol in de professionalisering en de socialisatie van het politieberoep. Naast het aanleren van de kennis, vaardigheden en attitudes om het politieberoep uit te oefenen, doet er zich tijdens de opleiding ook een interactieproces voor waarbij de nieuwkomers in het beroep culturele elementen (waarden, normen, denkbeelden, etc.) absorberen. Met andere woorden, bij iedere opleiding vindt er evenzeer een transfer plaats van competenties en kennis, als van cultuur.

Dit Cahier verschaft inzicht in beide opleidingsfuncties. Daarbij wordt de vaststelling dat er in de politieorganisatie vooral wordt gezocht naar methoden om de eerste opleidingsfunctie te optimaliseren, geproblematiseerd. Weinigen stellen zich echter de vraag hoe de - door de literatuur fel bekritiseerde - socialisatiefunctie van de politieopleiding verbeterd kan worden. Met de blik op de toekomst richt dit Cahier zich dan ook op het antwoord hoe de politieopleiding van morgen een motor van verandering vormt voor de politieorganisatie.
 
Uit de inhoud:
Inhoudsopgave

Meer info over Cahiers Politiestudies