ICCI (Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat) (Red.)
IFRS et la crise financière / IFRS en de financiële crisis (ICCI 2010 - 1)


ISBN:9789046603376
Aantal Pagina's:224 blz.
Prijs: €56,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
La crise financière impose-t-elle la remise en cause du modèle actuel d’information financière ? Le rôle prétendu des normes comptables n’est-il pas une excuse bienvenue pour détourner l’attention de questions plus fondamentales, par exemple en matière de corporate governance ? L’interaction entre la crise et les évaluations en juste valeur doit-elle s’analyser de la même manière dans les secteurs financier et non financier ? Cette publication dans la série ICC I fait le point sur ces questions.

Stelt de financiële crisis het huidige financiële verslaggevingsmodel opnieuw aan de orde? Is de vermeende rol van de standaarden voor jaarrekeningen geen welkome uitvlucht om de aandacht af te leiden van meer essentiële kwesties zoals op het vlak van deugdelijk bestuur? Moet de interactie tussen de crisis en de waarderingen tegen reële waarde op dezelfde wijze worden geanalyseerd in de financiële en niet-financiële sector? D eze uitgave in de ICC I-reeks maakt de balans op van deze problematiek.
 
Uit de inhoud:
Volledige inhoud