Patrick Nullens
Hoop als kunst van verantwoord leiderschap


ISBN:9789044138108
Aantal Pagina's:164 blz.
Prijs: €22,00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
‘Hoop’ is een belangrijke motiverende kracht. Daarom zetten leiders het strategisch in, gepast en ongepast. Kunnen we iets met ‘hoop’ of is het een sloganwoord dat hoort bij goedkope peptalk, valse troost, zelfhulpboekjes en zelfs misleidende manipulatie?
Patrick Nullens geeft als ethicus een genuanceerd beeld van het fenomeen hoop. Vervolgens verbindt hij hoop aan zingeving, wijsheid en ethisch leiderschap. Zowel hoop als leiderschap worden vaak gedreven door de ongemakkelijke ervaring dat de dingen niet zijn zoals ze moeten zijn. Hoop is de kunst van mogelijkheden die gaat schitteren te midden van een crisis. Dit is precies wat we vandaag zo hard nodig hebben. We staan voor enorme uitdagingen en dit vereist moedig leiderschap, op grote en kleine schaal. Dit boek bespreekt hoop als krachtig instrument voor transities en beleidsvorming.
Patrick Nullens geeft geen eenvoudige antwoorden, maar wel een inspirerende gereedschapskist waar iedere leidinggevende zelf mee aan de slag kan gaan.

‘In bange momenten betekent verantwoord leiderschap het samen vinden van hoop. Het schept nieuwe visie, vertrouwen en verbinding binnen de organisatie. Door hoop kunnen mensen tot grootse prestaties komen. Dit boek is daartoe een inspiratiebron die ik u van harte aanbeveel.’
— Leen Paape, hoogleraar Corporate Governance Nyenrode Business University en ervaren bestuurder.

‘Moedig leiderschap. Dat is wat we nodig hebben in deze tijd. Mensen die voorop lopen en anderen inspireren hetzelfde te doen. Met Aandacht voor Echt. Wat er werkelijk toe doet, voor jezelf, je medemens en moeder aarde. De wijze inzichten van Patrick geven je een route; lees dit boek!’
— Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO-Nederland

‘Een inspirerend boek waarin de kracht van hoop u zal verwonderen. Het biedt perspectief om vanuit een kwetsbaar verlangen de grote uitdagingen van deze tijd samen op te lossen.’
— Wilfred van Werven, directeur en mede-eigenaar Van Werven Infra & Recycling


 
Over de auteur(s):
Patrick Nullens is hoogleraar ethiek aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven. Hij is aldaar verbonden aan het ‘Institute for Leadership and Social Ethics’. Verder is hij bijzonder hoogleraar leiderschapsethiek en menswaardige samenleving aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. Hij maakte deel uit van een team dat onderzoek deed naar de effecten van hoop in de Nederlandse samenleving.