Greet De Brauwere, Tine Vanthuyne, An Lescrauwaet & Jolijn De Haene
Van plek naar gedeelde Wij~K. Stadsontwikkeling in dialoog met haar diverse bewoners


ISBN:9789044137521
Aantal Pagina's:167 blz.
Prijs: €26,50
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Deze publicatie gaat over wijken in verandering waar veel beweegt, gebouwd en verbouwd wordt, onder meer door stadsontwikkelingsprojecten. Al deze veranderingen beïnvloeden het leven en samenleven in deze wijken. Dit vraagt aandacht, ook op het moment dat projecten uitgevoerd worden en nieuwe bewoners hun intrek nemen in de buurt. Het aan de slag gaan rond samenleven in een veranderende buurt staat centraal in deze publicatie. We stellen een aantal methodieken en acties voor, doorspekt van eigen ervaringen in een concrete wijk in Gent. Samen met bewoners en andere betrokkenen worden betekenissen, geschiedenis én toekomstmogelijkheden van een buurt beschreven en - door in dialoog te gaan - beïnvloed. Deze methodieken zijn gevoed door conceptuele kaders over verstedelijking en samenleven, toegelicht in dit boek. Ze worden gekoppeld aan strategieën die vorm kregen in de methodieken. Het boek ‘Van plek naar gedeelde Wij~K’ wil inspiratie geven om conceptueel na te denken en actief aan de slag te gaan rond (positief) samenleven in veranderende buurten.