H. Oosterling & R. Schepen
Doordenken doorwerken. Intercultureel en ecosociaal denken en doen. Liber Amicorum prof. dr. Heinz Kimmerle


ISBN:9789044133684
Aantal Pagina's:198 blz.
Prijs: €23,70
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

In doordenken doorwerken tonen vijftien filosofen alternatieve en nieuwe wegen om met de grote en complexe thema’s uit onze huidige tijd om te gaan. Als basis gebruiken ze ‘een ontwerp’ uit een boek dat zijn tijd ver vooruit bleek te zijn. In "Entwurf einer Philosophie des Wir. Schule des alternativen Denkens" uit 1983 schetst Heinz Kimmerle reeds de urgentie om ons denken te veranderen. We moeten ons hoe dan ook op een radicaal andere manier tot de wereld, tot elkaar en tot onszelf gaan verhouden. Kimmerle schetst een ontwerp voor een filosofie van het ‘wij’.

Meer dan dertig jaar nadat hij dit eerste ontwerp presenteert, lijkt in het denken van vele mensen een kantelpunt te zijn bereikt. Het is overduidelijk dat oude manieren van denken geen uitweg meer bieden. We lopen vast. Niet alleen is de urgentie van intercultureel filosoferen groter dan ooit, er is tevens behoefte aan een integrale ecofilosofie of ecosofie. Vijftien filosofen, die vanuit verschillende invalshoeken in de praktijk van alledag werken, buigen zich over deze kanteling. De noodzaak die zij al eerder vanuit het filosoferen aanvoelden, daagt hen nu uit nieuwe wegen in kaart te brengen. Ze laten zien dat denken en doen, theorie en praktijk niet tegenover elkaar staan, maar elkaar voortdurend versterken. Filosoferen is niet vrijblijvend. Het zet aan tot handelen.


 
Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
Inleiding


 
Over de auteur(s):

Henk Oosterling is hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en al decennialang initiator, organisator en uitvoerder van succesvolle maatschappelijke projecten waarin hij zijn denken in daden omzet.
Renate Schepen publiceerde recent samen met Heinz Kimmerle Filosofie van het Verstaan. In haar werk als filosoof verbindt zij verschillende denkwijzen, mensen en disciplines, met in het bijzonder aandacht voor stemmen van buiten het dominante discours.