D. Luyten, K. Emmery, I. Pasteels & D. Geldof (Red.)
De sleutel past niet meer op elke deur. Dynamische gezinnen en flexibel wonen


ISBN:9789044132847
Aantal Pagina's:224 blz.
Prijs: €23,60
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

Gezinnen zijn vandaag dynamisch, flexibel en divers, en dus stellen ze nieuwe eisen op het vlak van wonen. Jongvolwassenen nestelen zich in Hotel Mama. Boemerangkinderen keren na een scheiding terug naar het ouderlijke huis. Heel wat kinderen maar ook volwassenen in een LAT-relatie zijn woonnomaden die pendelen tussen twee huizen. Nieuw samengestelde gezinnen zijn de ene week met twee en de volgende met zes. De woonmarkt evolueert minder snel, de nieuwe gezinnen wonen vaak in traditionele woningen. Nieuwe trends zoals cohousing en kangoeroewonen zijn creatieve oplossingen die nog maar voor een minderheid haalbaar of aantrekkelijk zijn. Ook het woonbeleid hinkt achterop. Vele regels blijken het samenwonen of samenhuizen meer te bemoeilijken dan te bevorderen. De sleutel past niet meer op elke deur.
De auteurs geven analyses, visies en suggesties voor een actueler woon- en gezinsbeleid. Want het is tijd om ook in te spelen op de woonbehoeften van hedendaagse gezinnen, niet alleen op die van het traditionele gezin van de vorige eeuw.


 
Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
Voorwoord


 
Over de auteur(s):

Dirk Luyten is doctor in de sociale wetenschappen en master in de stedenbouw en ruimtelijke planning. Hij is lector gezinsbeleid aan de opleiding Gezinswetenschappen van Odisee en onderzoeker bij het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Hij is zelfstandig beleidsadviseur woonbeleid (Studio Beleid).
Kathleen Emmery is master in de criminologie en co├Ârdinator van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee). Ze doet onderzoek naar gezinsbeleid in Vlaanderen.
Inge Pasteels is senior onderzoeker bij het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek van Universiteit Antwerpen en docent demografie in de opleiding Gezinswetenschappen van Odisee. Zij co├Ârdineert Scheiding in Vlaanderen en Families in Transitie, Transitie in Families, twee grootschalige interuniversitaire projecten.
Dirk Geldof is doctor in de politieke en sociale wetenschappen en bachelor in de wijsbegeerte. Hij doceert sociologie aan de opleiding Gezinswetenschappen van Odisee en is onderzoeker bij het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Hij doceert eveneens aan de opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool en de opleiding Architectuur en Interieurarchitectuur van de Universiteit Antwerpen.