M. De Letter & M. Miatton (red.)
Parkinsonrevalidatie. Een interdisciplinair plan


ISBN:9789044132304
Aantal Pagina's:292 blz.
Prijs: €34,00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

Onze maatschappij streeft steeds meer naar een efficiënte, hoogstaande gezondheidszorg die betaalbaar blijft voor iedereen. Dit is een mooie evolutie, maar daar staat een verantwoordelijkheid tegenover. Een verantwoordelijkheid die in de toekomst niet alleen de overheid zal treffen, maar ook de zorgverleners en zeker de patiënten. In dit boek tonen zorgverleners aan hoe zij hun verantwoordelijkheid willen opnemen in de evolutie naar meer kwalitatieve en betaalbare zorg bij personen met een degeneratieve aandoening, in het bijzonder de parkinsonismesyndromen.

Als de zorgverleners dezelfde doelen en werkwijzen voor ogen hebben, zal de revalidatie gerichter verlopen en tijdig kunnen bijgestuurd worden, waardoor de efficiëntie van de zorgverlening verhoogt en de levenskwaliteit van de patiënt verbetert. De invoering van een interdisciplinair preventiebeleid is een eerste aanzet om het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen. Dit boek hoopt elke professionele zorgverlener te inspireren om zowel mono- als interdisciplinair de zorg voor personen met een parkinsonismesyndroom vooruit te helpen.


 
Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
Inleiding


 
Over de auteur(s):

Miet De Letter is master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen en doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen. Ze is verbonden aan de Vakgroep Spraak-, Taal en Gehoorwetenschappen van de Universiteit Gent en aan de dienst Neurologie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Sinds 2012 is ze voorzitter van Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen.

Marijke Miatton is master in de Psychologie en doctor in de Medische Wetenschappen. Ze is verbonden aan de dienst Neurologie van het Universitair Ziekenhuis Gent, en aan het Laboratorium voor Experimentele en Klinische Neurofysiologie, neurobiologie en neuropsychologie (lken-3). Sinds 2012 is ze penningmeester van Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen.