E. Franck & J. Huybrechts
Samen tot aan de meet - Inspiratieboek 2


ISBN:9789044130881
Aantal Pagina's:175 blz.
Prijs: €24,90
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

Heel wat leerkrachten en directies zijn er van overtuigd dat zittenblijven een doeltreffende maatregel is om leerachterstand aan te pakken. Onderzoek naar de effecten van zittenblijven bevestigt deze overtuiging echter niet. Zittenblijvers blijken onder meer een sterk verhoogd risico te hebben om het onderwijs zonder diploma te verlaten.

Samen tot aan de meet wil daarom de praktijk van zittenblijven ter discussie stellen en gaat met scholen een traject aan om zittenblijven te vervangen door alternatieven die het individuele leerproces versnellen en verrijken.

Dit is het derde boek in de reeks van Samen tot aan de meet.
In ‘Samen tot aan de meet – Alternatieven voor zittenblijven’ is onderzoek naar zittenblijven samengevat en worden de krijtlijnen van Samen tot aan de meet uitgezet.

Daarnaast is er het eerste ‘Inspiratieboek’. Met ondersteunende fiches, instrumenten en inspirerende praktijkverhalen reikt dit boek praktische handvatten aan om in de eigen school concreet aan de slag te kunnen.

Dit tweede ‘Inspiratieboek’ bouwt verder op de twee andere boeken, met nieuwe praktijkverhalen en extra methodieken.
Deze publicatie focust vooral op samen tot aan de meet in het secundair onderwijs, maar blijft relevant voor alle directies, leerkrachten en andere voortrekkers die zittenblijven problematisch vinden en het onderwijs mee willen vernieuwen, om te streven naar maximale leerkansen voor alle leerlingen.
 

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Voorwoord
 
Over de auteur(s):
Eva Franck werkt aan de Afdeling Algemeen Onderwijsbeleid van de Stad Antwerpen. Ook wijlen Johan Huybrechts was aan deze afdeling verbonden.