S. van de Wetering & A. Karagül
Zoek kennis van de wieg tot het graf


ISBN:9789044130652
Aantal Pagina's:175 blz.
Prijs: €20,60
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

Er is geen religie die de laatste decennia zo in het licht staat als de islam. Gevreesd en gehaat door sommigen, begeerd door anderen. Zij blijft fascineren en is voortdurend onderwerp van gesprek.

Dit boek geeft een uitgebreid overzicht van belangrijke thema’s en discussies die spelen rond het islamitisch godsdienstonderwijs.

Wat zijn de doelstellingen van islamitische geloofsopvoeding en van islamitisch godsdienstonderwijs, in het bijzonder in de Nederlandse en Belgische context? Hoe kunnen deze doelstellingen het beste worden gerealiseerd? Wat betekent dit voor de huidige en volgende generatie moslims en voor de westerse samenleving waarin zij wonen?

De auteurs analyseren onder meer diverse ‘knopen’ in het beleid, ten aanzien van godsdienstonderwijs op school, de belangen van betrokken partijen, de implicaties van afzonderlijke islamitische scholen …

Kortom, deze uitgave is van belang voor iedereen die met godsdienstonderricht, levensbeschouwing, onderwijs en opvoeding van moslimjongeren te maken heeft.

"Dit boek is met recht een ''goede gids'' genoemd voor iedereen, moslim en niet-moslim, die te maken heeft met, of geïnteresseerd is in islamitisch godsdienstonderwijs in het bijzonder of religieus onderwijs in het algemeen."
Al Nisa - Islamitisch maandblad voor vrouwen (jrg. 32, nr. 12, blz. 30)
 

Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
Inleiding


 
Over de auteur(s):

Dr. Arslan Karagül is in Ünye (Turkije) geboren. Hij woont sinds 1983 in Amsterdam. Na het Imam-Hatip Lyceum en de Theologische opleiding aan de Universiteit van Samsun wordt hij als mufti in dienst gesteld in Tasova-Turkije. In deze hoedanigheid voltooit hij de verdere training van Diyanet voor mufti’s en predikanten in Istanbul-Haseki. Na zijn masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam promoveert hij op islamitisch godsdienstonderwijs aan deze universiteit. Hij is nu docent Islamitische Geestelijke Verzorging en Pedagogiek aan het Centrum voor Islamitische Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. Stella van de Wetering is in Nijmegen geboren. Zij studeerde Arabische taal en letterkunde, richting Islam aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur aan Marokkaanse Kinderen in Nederland. Het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel. Vanuit het Centrum voor Interreligieus Leren bij de Vakgroep Sociaal-wetenschappenlijke vakken van de Faculteit der Godgeleerdheid te Utrecht verrichtte zij onderzoek naar de levensbeschouwelijke beleving van basisschoolleerlingen en de manier waarop scholen omgaan met morele en levensbeschouwelijke vorming van deze leerlingen. Nu is zij docent Arabisch en Islamitische Pedagogiek en Didactiek bij de tweedegraads lerarenopleiding Islam-Godsdienst van de Hogeschool Inholland in Amsterdam en is zij docent Arabisch aan het Centrum voor Islamitische Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.