S. Sergeant
Nu en straks. Over palliatieve zorg. Set (Beeldboek + Werkboek + Handleiding)


ISBN:9789044130492
Aantal Pagina's:192 blz.
Prijs: €66,00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

Het thema ‘palliatieve zorg, ziekte en doodgaan’ is voor iedereen een confronterend en delicaat thema. Wat kan er nu, hoe moet het straks en hoe kunnen we het mogelijk maken dat mensen genieten van het ‘nu en straks’, ook al is er weinig perspectief?

De set ´Nu en straks´ (beeldboek, werkboek en handboek) maakt deze moeilijke onderwerpen bespreekbaar.

Beeldboek
Het Beeldboek kan gebruikt worden om aan kinderen en volwassenen uitleg te geven over de thema’s ‘ongeneeslijk ziek zijn’, ‘palliatieve zorg’ en ‘sterven’. Met het beeldboek kan gepraat worden over het eigen ziekteproces of over de ongeneeslijke ziekte van een familielid, een medebewoner, … Het is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking, maar het is ook geschikt voor een ruimer publiek, zoals kinderen of mensen met psychische problemen.
Meer info

Werkboek
Naast het Beeldboek is er een Werkboek, dat in de eerste plaats bestemd is voor de zieke zelf. Hij kan hierin zelf, of iemand uit het netwerk, gevoelens, meningen, bedenkingen, vragen en commentaren schrijven, tekenen, dichten.
Meer info

Handboek
De Handleiding biedt achtergrondinformatie voor begeleiders en hulpverleners, zoals familieleden, artsen, paramedici en iedereen die betrokken is bij de zieke. Het is immers niet gemakkelijk om over ziekte en sterfte te praten. Bovendien moeten keuzes worden gemaakt om de levenskwaliteit zo lang mogelijk optimaal te houden. Dat is een hele opgave naarmate de situatie ernstiger wordt.

Naast toelichting over onderwerpen als ongeneeslijke ziekte, verstandelijke beperking, palliatieve zorg, bevat de Handleiding heel concrete tips bij het gebruik van het Beeldboek.
Meer info
 

Over de auteur(s):
Auteur
Sofie Sergeant studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Gent en bewegingsexpressie in de hulpverlening aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Zij werkt al jaren met en voor mensen met een verstandelijke beperking, eerst vanuit de Brugse voorziening Oranje en daarna vanuit Vormingscentrum Handicum in Gent. Momenteel is zij wetenschappelijk medewerker voor de Vakgroep Disability Studies van de Universiteit Gent. Daarnaast werkt zij ook als inhoudelijke en creatieve inspiratiebron voor Vormingscentrum Handicum.

Illustrator
Saar De Buysere studeerde beeldende kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Zij geeft beeldende vorming aan personen met een beperking in het deeltijds Kunstonderwijs, ze werkt geregeld sociaal-artistieke projecten uit in samenwerking met verschillende organisaties (Rocsa, Platform-K, Handicum, cirQ, Nucleo, …) en is freelance beeldend kunstenaar/illustrator/vormgever.