H. Vermeiren
Dementie, het blikveld verruimd


ISBN:9789044129533
Aantal Pagina's:120 blz.
Prijs: €16,50
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Persoonsgerichte zorg gaat ervan uit dat mensen met dementie, ondanks hun voortschrijdende cognitieve beperkingen, als volwaardige personen deel blijven uitmaken van de samenleving. Dit boek is een eerste kennismaking met de persoonsgerichte zorgvisie van Tom Kitwood en de daaraan verbonden observatiemethode Dementia Care Mapping (DCM).

Dementia Care Mapping brengt individueel gedrag en emoties van personen met dementie op een gestructureerde manier in kaart. Deze observatie geeft een beeld van het welbevinden van mensen. DCM is tevens een aangewezen instrument om de geboden relationele zorg objectief te analyseren en te verbeteren.

Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar in dit boek af. Er worden tips aangereikt om op een respectvolle manier om te gaan met mensen waarvan nog te vaak wordt gedacht dat ze niet meer openstaan voor diepgaande interacties. Persoonsgerichte zorg en Dementia Care Mapping bieden nieuwe perspectieven om het welbevinden van mensen met dementie doorheen het hele ziekteproces te optimaliseren.
 
Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Voorwoord
 
Over de auteur(s):
Hilde Vermeiren (°1956) werkt als coördinator van de vzw Anahata-Kennis en ervaringscentrum dementie. Zij is de drijvende kracht achter de verspreiding van DCM in België. Als trainer DCM is ze verbonden aan de Internationale Implementatiegroep DCM van de Universiteit van Bradford.

De verschillende hoofdstukken van het boek zijn vlot geschreven en onderbouwd met een combinatie van theoretische inzichten en tal van praktijkvoorbeelden. Het boek is daarom zeer geschikt als leidraad voor zowel iedereen die op een persoonsgerichte manier wenst om te gaan met ouderen met dementie. Daarnaast is het een aanrader voor zorgteams die de methode van DCM willen toepassen.
Psychiatrie & verpleging, jrg. 89, nr. 2, blz. 81