E. Bogaert, J. Boeckx, L. Bylois, I. Estercam, E. Gheeraert & V. Peeters (VBB-OCB)
Minimaal Maxitaal


ISBN:9789044129212
Aantal Pagina's:120 blz.
Prijs: €30,40
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

Talige tips bij routines in de onthaalklas en eerste kleuterklas

Voor het eerst naar school gaan is voor een kleuter een nieuwe ervaring. Hij moet leren leven in een groep van kinderen, zich aanpassen aan onbekende situaties, omgaan met vreemde volwassenen.

Er duiken ook verschillende routines of gewoonten op binnen die specifieke schoolstructuur. Routines zijn krachtige leermomenten, omdat ze een belangrijk aandeel hebben in de schooldag en nauw aansluiten bij de behoeften en de ontwikkeling van een jonge kleuter. Bovendien zijn het dé momenten bij uitstek om een rijk en begrijpelijk taalaanbod aan te bieden, spreekkansen en spreekruimte te creëren en veel individuele feedback te geven. En ze vormen de uitgelezen kans om te communiceren met ouders en hen te betrekken bij het klasgebeuren.

Het loont dus meer dan de moeite om routines zinvol en betekenisvol in te vullen in functie van het welbevinden, de ontwikkeling en de taalverwerving van een jonge kleuter. Om dit te realiseren reikt dit boek inspirerende ideeën aan rond dagelijkse routines.
 
Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Voorwoord