F. Meijers (Red.)
Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding


ISBN:9789044129137
Aantal Pagina's:295 blz.
Prijs: €32,90
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

Veel mensen ervaren een tekort aan richting en identiteit. Zij snakken naar informatie over hoe ze hun (levens)loopbaan het beste kunnen vormgeven. Maar ze weten vervolgens niet wat te doen met deze informatie omdat ze geen verhaal hebben over hun eigen leven dat verleden, heden en toekomst op een zinvolle wijze met elkaar verbindt.

Tegelijkertijd wordt allerwege van hen verwacht dat ze een dergelijk verhaal wel paraat hebben. Zelfsturing is het parool, zowel in het onderwijs (‘eigen verantwoordelijkheid’), op de arbeidsmarkt (‘employability’) als in de samenleving (‘burgerschap’).

Het verhaal dat zelfsturing mogelijk maakt, ontstaat echter niet vanzelf. Het wordt gaandeweg geschreven in een dialoog die zich niet alleen afspeelt tussen maar ook binnen mensen.

In deze bundel gaan 22 auteurs vanuit diverse gezichtspunten in op vragen als:
 • Hoe ziet een goede (loopbaan)dialoog er uit?
 • Waarom vinden docenten het vaak moeilijk met hun studenten over hun loopbaan te praten?
 • Welke situaties bevorderen een dialoog?


 • Behalve kritische analyses van de bestaande praktijk bieden de auteurs ook methodische handreikingen voor het voeren van goede (loopbaan)dialogen. Het boek geeft de laatste stand van zaken wat betreft de theorie over, het onderzoek naar en de praktijk van moderne loopbaanbegeleiding.
   
  Uit de inhoud:
  Inhoudsopgave
   
  Over de auteur(s):
  Frans Meijers is lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool en directeur van Meijers Onderzoek & Advies.