G. Walraven & C.-J. Pen
Van de maakbare naar de lerende stad. De praktijkgerichte bijdrage van lectoraten.


ISBN:9789044128697
Aantal Pagina's:309 blz.
Prijs: €31,90
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Aan hogescholen zijn lectoren concreet en praktijkgericht bezig met het analyseren en helpen oplossen van stedelijke vraagstukken. Dit boek geeft een actueel overzicht van hoe stedelijk onderzoek van zesentwintig lectoraten eruit ziet en tot welke praktisch bruikbare resultaten dit leidt. Uit het boek blijkt duidelijk dat burgers en ondernemers op lokaal niveau in samenwerking met de overheid en andere partners zelf bezig zijn wijken en buurten beter te maken en vooral van elkaar te leren. Leren van elkaar en van praktijkrelevant onderzoek draagt bij aan het vormen van een lerende stad.

“Dit boek is een aanrader voor iedereen die betrokken is bij ontwikkelingen in steden. Het geeft antwoord op tientallen beleidsvragen waar elke betrokken ambtenaar, wethouder of minister van wakker ligt. Dat maakt dit lectorenboek zo krachtig: praktische inzichten op complexe problemen. Menig stadsbestuurder betrekt graag het HBO bij complexe beleidsproblemen. Er is in korte tijd in het HBO een uitstekende onderzoekstraditie ontstaan waarbij naast de kwaliteit van onderzoek, de verbinding en relevantie voor de praktijk een rode draad in het werk vormt. Deze publicatie is daarvan het harde bewijs.”
Gerard Schouw, voormalig directeur Nicis en lid Tweede Kamer

Juist in een tijd van globalisering en onzekerheid hebben professionals, burgers en ondernemers complexe vragen. Zij zijn op zoek naar onderbouwde antwoorden en reflectie op beleid en praktijk. Er is dus behoefte aan praktijkgericht en praktijkrelevant onderzoek en dit is exact waar lectoraten voor staan.

Deze bundel is van belang voor verschillende groepen lezers.
 • Professionals in beleid en praktijk (overheid, economie, civil society)
 • Beleidsmakers en politici bij gemeenten (en ook bij rijk en provincies)
 • Burgers en ondernemers in onze urbane samenleving
 • Studenten & docenten aan hogescholen en universiteiten
 • Professionals bij kenniscentra, adviesorganen en dergelijke.

 •  
  Uit de inhoud:
  Inhoudsopgave
  Voorwoord
   
  Over de auteur(s):
  Guido Walraven is lector Dynamiek van de Stad aan hogeschool Inholland
  Cees-Jan Pen is programmaleider Onderzoek Economie & Innovatie bij Nicis Institute.