R. Reynders & C. Langers
Afasietherapie plus. Associatieoefeningen voor patiënten met semantische stoornissen


ISBN:9789044123302
Aantal Pagina's:163 blz.
Prijs: €21,60
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Iedereen die werkt met mensen met afasie, wordt geconfronteerd met moeilijkheden in het begrijpen van de betekenis van een woord. Dit boek biedt een verzameling van associatieoefeningen voor patiënten met deze moeilijkheden, waarbij dit semantisch probleem samenhangt met de woordvindingsmoeilijkheden. Het receptief en het productief lexicaal-semantisch niveau zijn gestoord en de koppeling aan het woord uit de semantische velden gebeurt niet.
Deze oefengang helpt patiënten om zoekstrategieën te ontwikkelen en hen voor te bereiden op de selectie. Hij wordt in het begin zuiver receptief gehouden. In de taal is er immers een constante wisselwerking tussen receptie en productie.
De hier bijeen gebrachte oefeningen kunnen gebruikt worden voor de behandeling van patiënten met moeilijkheden in het begrijpen, als hulpmiddel bij woordvindingsstoornissen en in therapie voor geheugentraining.
 
Uit de inhoud:
Volledige inhoudsopgave
 
Over de auteur(s):
Renée Reynders is verbonden aan het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Zij staat er voornamelijk in voor de diagnostiek en de therapie van patiënten met neurologische spraak- en taalstoornissen. Daarnaast werkt zij als zelfstandig therapeute. Crien Langers is betrokken bij het onderzoek en ontwerpen van didactisch materiaal voor afatici. Ze zijn beiden master in de logopedie.